Rodzinny Konkurs Plastyczny „My favourite teddy bear”

Drodzy Rodzice! Kochane Dzieci!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rodzinnym Konkursie Plastycznym ”MY FAVOURITE TEDDY BEAR”- „Mój ulubiony miś”.

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie dzieci na język obcy nowożytny,
 • przedstawienie upodobań dzieci w formie plastycznej,
 • propagowanie wśród dzieci Światowego Dnia Pluszowego Misia,
 • rozwijanie dziecięcej wyobraźni, aktywności twórczej, umiejętności plastycznych i poczucia estetyki,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola;
 • Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej dowolnego misia, zawierającego wszystkie elementy (części ciała) wymienione w piosence ”My Teddy Bear” Super Simple Songs; piosenka dostępna jest w Internecie pod następującym adresem:  https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8;
 • Technika wykonania prac jest dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.);
 • Format prac: A-3 lub A-4;
 • Praca powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz informację, kto z członków rodziny jest współtwórcą powstałej pracy;
 • Wykonane prace należy składać u Pań w grupach do dnia 22.11.2017 r.;
 • Prace oceniane będą pod względem: realizacji tematu (uwzględnienie w pracy wszystkich części ciała misia wymienionych w piosence), pomysłowości, doboru materiałów, staranności oraz rodzinnego współautorstwa;
 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24.11.2017 r. podczas obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia w naszym przedszkolu;
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie;
 • Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na teranie naszej placówki;
 • Koordynatorem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego: K. Tomaszewska.

Czekamy na Wasze prace!