Wyniki Gminnego Rodzinnego Konkursu Plastycznego pt. ”My favourite teddy bear”- „Mój ulubiony miś”

Zgodnie z regulaminem w dniu dzisiejszym przedstawiamy wyniki konkursu. Z przyjemnością informujemy, że wpłynęły 22 prace konkursowe, z których wszystkie spełniały wymogi formalne określone w regulaminie. Jury nie miało łatwego zadania, gdyż wszystkie rodziny biorące udział w konkursie wykazały się ogromnym zaangażowaniem a także dużymi zdolnościami plastycznymi. Po wnikliwej analizie wszystkich aspektów oceny prac wymienionych w regulaminie konkursu: realizacji tematu (uwzględnienie w pracy wszystkich części ciała misia wymienionych w piosence), pomysłowości, doboru materiałów, staranności oraz rodzinnego współautorstwa oraz burzliwych obradach, Komisja Konkursowa w składzie: p.o. Dyrektora przedszkola- Renata Kijek, koordynator konkursu- Katarzyna Tomaszewska oraz nauczyciel- Karina Wcisło, postanowiła nagrodzić następujące prace. W kategorii dzieci 3,4 -letnich: I miejsce- Wiktor Dąbrowicz, II miejsce- Julia Nowak,  III miejsce- Urszula Ławniczak. Natomiast w kategorii dzieci 5, 6 –letnich: I miejsce- Nina Kolasińska, II miejsce- Hanna Kałużyńska, III miejsce- Miłosz Miler. Nagrodzone prace konkursowe przedstawiamy poniżej. Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu w najbliższych dniach.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim dyrektorom przedszkoli oraz opiekunom z poszczególnych placówek za pomoc w przeprowadzeniu konkursu oraz za ogromne zaangażowanie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! Zachęcamy także do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez naszą placówkę.

Katarzyna Tomaszewska