Innowacja Pedagogiczna pt. „Papierowy Teatr Kamishibai – kino dla oczu i uszu”

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu, realizowana będzie innowacja pedagogiczna pt. „Papierowy Teatr Kamishibai – kino dla oczu i uszu”. Jej autorem jest nauczyciel języka angielskiego – mgr Katarzyna Tomaszewska. Adresatem niniejszej innowacji są wszystkie grupy wiekowe.

Teatr Kamishibai – oznacza papierowy teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. Jest to sztuka opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii. Istotnymi elementami Teatru Kamishibai jest: po pierwsze – prawda o życiu, czyli to, aby prezenter dogłębnie uchwycił prawdę o istnieniu zawartą w opowieści, po drugie – niezwykłe przeżycia, czyli umiejętność prezentera polegająca na inspirowaniu niezwykłych przeżyć Kamishibai w czasie trwania przedstawienia.

Głównymi założeniami niniejszej innowacji jest wzbogacenie metod pracy rozwijających zainteresowania czytelnicze u dzieci w wieku przedszkolnym. Ponadto, celem innowacji jest rozwijanie u dzieci umiejętności rozumienia tekstu słuchanego w obcym języku (języku angielskim), który wsparty jest ilustracjami. Spotkania z Teatrem Kamishibai będą odbywać się raz w miesiącu. Dzieci będą miały niebywałą okazję zagłębiać się w świat książek, poznając bajki zamknięte w małej, drewnianej skrzynce.

Pierwsze spotkania z Teatrem Kamishibai już za nami! Ich niezwykłość ukazuje poniższa fotorelacja 🙂

Katarzyna Tomaszewska