Rodzinnego Konkursu Plastycznego pt. ,,My favourite teddy bear” - „Mój ulubiony miś”

Dnia 26 listopada 2018 r. podsumowana została II Edycja Przedszkolnego Rodzinnego Konkursu Plastycznego pt. ,,My favourite teddy bear” – „Mój ulubiony miś”. W konkursie wzięło udział 28 naszych przedszkolaków wraz ze swoimi rodzinami. Zadaniem konkursowym było przestawienie dowolną techniką plastyczną swojego ulubionego misia, który wykonywał wybraną czynność z wierszyka ,,Teddy bear, teddy bear turn around”. Głównymi celami konkursu było uwrażliwienie dzieci na język obcy nowożytny, przedstawienie upodobań dzieci w formie plastycznej, propagowanie wśród dzieci Światowego Dnia Pluszowego Misia, rozwijanie dziecięcej wyobraźni, aktywności twórczej, umiejętności plastycznych i poczucia estetyki, a przede wszystkim wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu. Wszystkie prace konkursowe są piękne, pomysłowe i starannie wykonane. Można je podziwiać na przygotowanej wystawie, która znajduje się w holu przedszkolnym. Wszyscy przedszkolacy biorący udział w konkursie zasłużyli na nagrody – otrzymali: dyplomy dla swoich rodzin, słodkiego misia oraz drobne niespodzianki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gorącą zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych w naszym przedszkolu!

Katarzyna Tomaszewska