"Muzolaki|

18 lutego br.- nasze przedszkolaki będą uczestniczyć w kolejnym niezwykłym koncercie.

Prosimy pamiętać o odświętnym stroju.