Konkurs "Pierwszy Wiosenny Kwiat"

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Pierwszy Wiosenny Kwiat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy w formie płaskiej lub przestrzennej- dowolną techniką plastyczną. Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię i nazwisko autora oraz nazwę grupy.

Prace można składać do 26 marca 2019 r. (włącznie) u wychowawczyń w grupach.

Zapraszamy do udziału w konkursie!