25 kw. · bajeczka · No Comments

Informacja

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że rozpoczęty 8 kwietnia br. strajk pracowników naszego przedszkola został od dnia 27 kwietnia br. bezterminowo zawieszony. Od poniedziałku 29 kwietnia br. zapraszamy naszych przedszkolaków.

Do zobaczenia!

CZYTAJ WIĘCEJ

18 kw. · bajeczka · No Comments

CZYTAJ WIĘCEJ

7 kw. · bajeczka · No Comments

Strajk

Szanowni Państwo! Z przeprowadzonego w naszej placówce referendum strajkowego wynika, że 85% pracowników opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. W związku z powyższym zachodzi uzasadniona obawa, że wraz z rozpoczęciem w przedszkolu akcji strajkowej planowanej od 08.04.2019r. dyrektor nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki dzieciom. Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o zapewnienie dzieciom opieki i zapoznanie się z zamieszczoną niżej informacją dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk. Dodam jeszcze, że sytuacja jest dynamiczna i różne scenariusze mogą mieć miejsce. O rozwoju sytuacji będziemy Państwa na bieżąco informowali przez stronę internetową przedszkola.

CZYTAJ WIĘCEJ

4 kw. · bajeczka · No Comments

Wystawa „Ozdoby wielkanocne”

Serdecznie zapraszamy chętne dzieci do wykonania dowolnej „Ozdoby wielkanocnej” na przedszkolną wystawę. Technika wykonania ozdób dowolna. Prace prosimy składać 15 kwietnia u wychowawczyń w swojej grupie.

CZYTAJ WIĘCEJ