Informacja

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 dostępne jest na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Obornikach