19 maj · bajeczka · No Comments

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji pracy Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji pracy Przedszkola nr 1 "Bajeczka" w Obornikach w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

CZYTAJ WIĘCEJ

18 maj · bajeczka · No Comments

Informacja dla Rodziców

Szanowni Rodzice!
Informuję, że z dniem 25 maja 2020 r. planujemy otworzyć nasze przedszkole. Aby spełnić wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, funkcjonować będą małoliczne grupy. Przedszkole i grupy nie będą pracowały w formule takiej, jak sprzed epidemii. Dzieci w grupach będą w zbliżonym wieku, do grup będą przydzieleni nauczyciele i pomoce nauczycieli niekoniecznie pracujący wcześniej z danymi dziećmi. Nie zapomninamy o dzieciach, które zostaną w domu, nadal będziemy przygotowywać, publikować i przesyłać propozycje aktywności dla dzieci wykorzystując aplikację Kids Up oraz adresy e-mailowe.
Prosimy Państwa o zapoznanie się z Wytycznymi MEN, MZ i GIS oraz procedurami obowiązującymi w naszym przedszkolu:
Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji pracy Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach czasie ograniczenia funkcjonowania placówki
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rodziców zdecydowanych przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w warunkach reżimu sanitarnego proszę o :

1. Zapoznanie się z „Procedurami bezpieczeństwa dotyczące organizacji pracy Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” , Wytycznymi MEN, GIS, MZ ( na stronie internetowej przedszkola i skrzynkach e-mailowych)
2. Podpisanie przez obu Rodziców Oświadczeń
3. Dostarczenie do przedszkola przynajmniej dwa dni przed przyprowadzeniem dziecka do placówki Oświadczeń (w formie papierowej lub e-mailowej bajeczka.ob@interia.pl )
4. Przygotowanie dziecka do nowych warunków funkcjonowania przedszkola ( pomoże Państwu bajka dołączona do wiadomości na skrzynkach e-mailowych, jak też instrukcje mycia rąk, zakładania i zdejmowania maseczek)
5. Wyposażenie dziecka w maseczkę w drodze do i z przedszkola.

Proszę, aby Rodzice, którzy zamierzają przyprowadzić dziecko od 25 maja br. w/w Oświadczenia dostarczyli do przedszkola najpóźniej w czwartek 21.maja br.

W przypadku pytań, proszę Państwa o kontakt pod numerami telefonów : 612960932 ( w godz. pracy przedszkola ) lub pod numerem 798654996.

Z poważaniem
Renata Kijek

CZYTAJ WIĘCEJ

18 maj · bajeczka · No Comments

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że 18 maja 2020 roku o godzinie 13:00 – Komisja Rekrutacyjna udostępni listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach.

Zainteresowanych Rodziców odsyłamy na stronę nabor.pcss.pl, lista zostanie także umieszczona na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu nr 1 „Bajeczka” w Obornikach.

Jednocześnie informujemy, że do 22 maja 2020 roku Rodzice mają prawo składać wniosek do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie decyzji.

CZYTAJ WIĘCEJ

18 maj · bajeczka · No Comments

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

CZYTAJ WIĘCEJ

18 maj · bajeczka · No Comments

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 roku – Koronawirus SARS-CoV-2

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

18 maj · bajeczka · No Comments

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

CZYTAJ WIĘCEJ

4 maj · bajeczka · No Comments

Decyzja Burmistrza Obornik dotycząca żłobka i przedszkoli

W związku z utrzymującym się zagrożeniem zdrowia uczniów i nauczycieli spowodowanym trwającą epidemią COVID-19 oraz nikłym zainteresowaniem rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Oborniki, podjąłem decyzję o utrzymaniu czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do dnia 24 maja 2020 r. tj. do dnia określonego jako termin zamknięcia szkół, wynikający z postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2020 r. poz. 410 z późn. zm.).

Dodatkowo wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w praktyce są niemożliwe do spełnienia, nawet w tak dobrze zorganizowanych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych Gminy Oborniki. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama

CZYTAJ WIĘCEJ