Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że 18 maja 2020 roku o godzinie 13:00 – Komisja Rekrutacyjna udostępni listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach.

Zainteresowanych Rodziców odsyłamy na stronę nabor.pcss.pl, ista zostanie także umieszczona na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu nr 1 „Bajeczka” w Obornikach

Jednocześnie informujemy, że do 22 maja 2020 roku Rodzice mają prawo składać wniosek do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie decyzji.