16 paź · bajeczka · No Comments

Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Przedszkola nr 1 Bajeczka w Obornikach z dnia 16 października 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania Przedszkola nr 1 Bajeczka w Obornikach ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2020 r., po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach zarządzam, co następuje:

CZYTAJ WIĘCEJ

14 paź · bajeczka · No Comments

Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora Przedszkola nr 1 Bajeczka w Obornikach z dnia 14 października 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania Przedszkola nr 1 Bajeczka w Obornikach ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2020 r., po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach

zarządzam, co następuje:

CZYTAJ WIĘCEJ

12 paź · bajeczka · No Comments

Ważna informacja

Zarządzeniem nr 11/2020 z dnia 12.10.2020., po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach, Dyrektor Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach zawiesza na oznaczony czas prowadzenie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w oddziałach „Krasnale” i „Poszukiwacze Przygód” w okresie od 12.10.br. do 16.10.br – ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w wyżej wymienionych grupach. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zadania w wyżej wymienionych oddziałach, będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

CZYTAJ WIĘCEJ

7 paź · bajeczka · No Comments

Certyfikat kampanii społecznej #PRZYTULDZIECKO

CZYTAJ WIĘCEJ