Ważna informacja

Zarządzeniem  nr 11/2020 z dnia 12.10.2020., po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach, Dyrektor  Przedszkola nr  1 „Bajeczka” w Obornikach zawiesza na oznaczony czas prowadzenie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w oddziałach „Krasnale” i „Poszukiwacze Przygód”  w okresie od 12.10.br. do 16.10.br – ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w wyżej wymienionych grupach. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zadania w wyżej wymienionych oddziałach, będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.