Innowacja pedagogiczna „Podskocz, tupnij, klaśnij – wesołe zabawy z czytaniem”

Innowacja pedagogiczna „Podskocz, tupnij, klaśnij – wesołe zabawy z czytaniem” jest odpowiedzią na potencjał tkwiący w dzieciach, zaciekawienie elementami otoczenia, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji podczas pracy z dziećmi elementami metody globalnego czytania Glenna Domana zauważyłam, że metoda ta przynosi większe efekty gdy do prezentacji kart z wyrazami włączona jest  zabawa  ruchowa i śpiew. Specyfika rozwoju i uczenia się dziecka w wieku przedszkolnym polega m.in. na tym, że uczy się ono spontanicznie w różnych sytuacjach, często przypadkowo i mimowolnie. Niezaprzeczalnie zabawa jest podstawowym rodzajem działalności tego wieku, więc i ona towarzyszyć powinna nauce czytania. Istnieje wiele metod nauki czytania. Inspiracją do opracowania innowacji była metoda Glenna Domana, u jej podstaw leży globalna nauka czytania. Po zapoznaniu się z głównymi założeniami metody Glenna Domana przeniosłam ją na grunt pracy z dziećmi w przedszkolu. Nie korzystam z gotowych kart i harmonogramów proponowanych przez G. Domana, treść kart dostosowuję do tematu zawartego w miesięcznym planie dydaktyczno – wychowawczym. Powiązania z realizowaną tematyką kompleksową sprawiają, że stają się integralną częścią codziennych zabaw i angażują wszystkich uczestników zabawy. Karty i obrazki wykorzystywane podczas sesji umieszczone są w zasięgu dzieci by same mogły bawić się nimi.

Marlena Foetke