Program edukacyjny "Mali dzielni ratownicy"

W naszym przedszkolu już kolejny rok odbywają się zajęcia w ramach programu „Mali dzielni ratownicy”. Podczas tych spotkań, dzieci zapoznają się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale również uczą się- jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Dodatkowo zajęcia mają na celu kształtowanie prawidłowej (pozytywnej i bezpiecznej) postawy teraz, jak i w dorosłym życiu. Przedszkolaki nabywają wiedzę i umiejętności, które pozwolą im pomóc drugiej osobie przy różnego rodzaju wypadkach i urazach.

Podczas pierwszych zajęć w ramach programu- dzieci przypomniały sobie numery alarmowe, a przede wszystkim Europejski Numer Alarmowy 112 oraz nauczyły się prawidłowo wzywać profesjonalne służby ratunkowe. Drugie zajęcia miały na celu nauczyć dzieci, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej i  kiedy się ją stosuje.

Zarówno w poprzednim roku szkolnym, jak i obecnym – nasze przedszkolaki chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Dzieci z zapałem i z angażowaniem ćwiczyły zarówno wzywanie pomocy, jak i układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 🙂

Anna Budyła