Program edukacyjny „Nie taki robal straszny”

Program edukacyjny „Nie taki robal straszny” mający na celu przedstawienie dzieciom zwierząt nietypowych w pozytywnym świetle. Program ma na celu poszerzenie wiedzy ogólnej na temat zwierząt: kawia domowa skinny, patyczaki, ślimaki afrykańskie Achatina. Dzięki programowi dzieci uczą się pozytywnego stosunku do zwierząt i uwrażliwiają się na ich potrzeby, nabierają szacunku do przyrody oraz uczą się, że zwierzęta, które mogą odpychać swoim wyglądem odgrywają znaczącą rolę w naszym życiu.

Działania wzbogacane są autorskimi zabawami teatralnymi metodą dramy oraz taneczne metodą Weroniki. Dzieci wcielają się w rolę oraz biorą udział w kreatywnych zabawach tematycznych. Dzięki tym zabawom dzieci uczą się kontrolowania emocji oraz ich wyrażania. Nabierają pewności siebie, umuzykalniają się i integrują w grupie.

Anna Lisek