Projekt "Doktor Doświadczuś" i inne metody odkrywania świata

W grupie „Poszukiwacze Przygód” realizowany jest autorski projekt „Doktor Doświadczuś”, który pozwala naszym przedszkolakom na zdobycie wiedzy, zrozumienie otaczających nas zjawisk i pobudzenie ciekawości świata poprzez eksperymentowanie. Podczas codziennej pracy łączymy tradycyjne metody z osiągnięciami w technologii informacyjnej. Wykorzystując do nauki i zabaw ruchowych interaktywne pomoce dydaktyczne. W formie zabawy, w korelacji z wszystkimi obszarami edukacji wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego. Zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu zapewniają nam cotygodniowe zajęcia rytmiki. Ponadto realizowane są metody:

-Metoda Projektów-  jest przede wszystkim odpowiedzią na dziecięcą ciekawość świata, przynoszącą małemu badaczowi radość samodzielnego działania i poznania.

-Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne- udział w ćwiczeniach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych.

-Metoda Dobrego Startu – już w wieku przedszkolnym wszechstronnie wspomagamy rozwój psychoruchowy dziecka przygotowując go do nauki pisania.

-Metoda Pedagogiki Zabawy (KLANZA)- w przeciwieństwie do tradycyjnych zabaw proponujemy  specjalnie organizowane zabawy w grupie, które dają dzieciom radość, uczą, bawią i wychowują.

 

W atmosferze ciepła, życzliwości i zrozumienia chcemy wspomagać naszych małych podopiecznych w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata. Pragniemy dbać o rozwój i edukację dzieci zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego pełniąc funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące 🙂

 

Wychowawczynie