KRASNALE

Pragnąc wykorzystać potencjał drzemiący w dzieciach, realizowaliśmy innowację pedagogiczną „Poznaj mnie”, której celem było: wdrożenie dzieci do samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów edukacyjnych i społecznych, poznanie swoich możliwości i umiejętności, rozbudzenie szacunku dla odmienności, rozbudzenie empatii, wdrażanie do samodzielnego formułowania myśli, poglądów i rozwiązywania zadań, rozwijanie kompetencji językowych, doskonalenie koncentracji uwagi oraz budowanie pozytywnego obrazu siebie.

Podczas realizacji innowacji dzieci wcielały się w rolę nauczyciela, dzieliły się z koleżankami i kolegami swoimi zainteresowaniami, doświadczeniami, umiejętnościami i przeżyciami. Zdobywały wiedzę w sposób kreatywny, gdyż samodzielnie przygotowywały się do wybranego przez siebie tematu. Miały możliwość na swobodny rozwój, a jednocześnie na bardzo duże wsparcie ze strony rodziców i opiekunów. Uczyły się samodzielności poprzez wspieranie, a nie wyręczanie.

Dzieci borykające się z nieśmiałością miały wspaniałą okazję do pokazania się w grupie, która okazała się dla nich ogromnym wsparciem.

Przedszkolaki z dużą radością dzieliły się swoimi zainteresowaniami, miło było obserwować ich ogromne zaangażowanie i pewność siebie.

Dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu materiałów dla swoich pociech!

                                                                                                                            Marlena Foetke

Innowacja pedagogiczna „Podskocz, tupnij, klaśnij – wesołe zabawy z czytaniem” jest odpowiedzią na potencjał tkwiący w dzieciach, zaciekawienie elementami otoczenia, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji podczas pracy z dziećmi elementami metody globalnego czytania Glenna Domana zauważyłam, że metoda ta przynosi większe efekty gdy do prezentacji kart z wyrazami włączona jest  zabawa  ruchowa i śpiew.

Specyfika rozwoju i uczenia się dziecka w wieku przedszkolnym polega m.in. na tym, że uczy się ono spontanicznie w różnych sytuacjach, często przypadkowo i mimowolnie. Niezaprzeczalnie zabawa jest podstawowym rodzajem działalności tego wieku, więc i ona towarzyszyć powinna nauce czytania. Istnieje wiele metod nauki czytania. Inspiracją do opracowania innowacji była metoda Glenna Domana, u jej podstaw leży globalna nauka czytania.

Po zapoznaniu się z głównymi założeniami metody Glenna Domana przeniosłam ją na grunt pracy z dziećmi w przedszkolu. Nie korzystam z gotowych kart i harmonogramów proponowanych przez G. Domana, treść kart dostosowuję do tematu zawartego w miesięcznym planie dydaktyczno – wychowawczym.

Powiązania z realizowaną tematyką kompleksową sprawiają, że stają się integralną częścią codziennych zabaw i angażują wszystkich uczestników zabawy. Karty i obrazki wykorzystywane podczas sesji umieszczone są w zasięgu dzieci by same mogły bawić się nimi.

Marlena Foetke

W tym miesiącu rozmawialiśmy o naszej planecie Ziemi. Dzieci dowiedziały się , czym jest Ziemia, jakie jest jej miejsce w  Układzie Słonecznym, jak przemieszczają się planety po orbitach. Obejrzały wiele filmów o Kosmosie, zobaczyły naszą planetę z „góry”. Dzieci wiedzą, dlaczego nasza Ziemia jest nazwana „niebieską planetą”. Poznały również większość kontynentów na naszej planecie, a także zwierzęta na nich występujące. Poznawały także ziemię wszystkimi zmysłami w czasie zabawy polisensorycznej „Ścieżka zmysłów” . Przedszkolaki rekonstruowały również pełny obrót Ziemi wokół własnej osi i formułowały wnioski dotyczące poruszania się ciał niebieskich względem siebie oraz związku między rytmem dobowym,  a padaniem promieni Słońca. Dzieci poznawały także Ziemię podczas zabaw badawczych o powietrzu i innych żywiołach. Bardzo duże zainteresowanie dzieci wzbudziła tematyka o życiu na Ziemi przed pojawieniem się człowieka. Dinozaury to temat, który nadal wywołuje duże zainteresowanie, ciekawość i poruszenie – nie tylko filmy, prezentacje multimedialne, ale również albumy, zdjęcia, ciekawe zadania do wykonania. Równocześnie poznawały nowe litery, takie jak: G, g; Ł  ,ł; J,j.  W międzyczasie rozwiązywały również proste działania matematyczne z użyciem znaków : +, -, = w zakresie 10.

Marzec to również czas powitania Wiosny. Z radością dzieci uczestniczyły w tym wydarzeniu . Witały wiosnę z przystrojonymi gaikami maszerując ze śpiewem ulicami osiedla. Dbały także o rośliny zgromadzone w naszym kąciku przyrody, za które bardzo dziękujemy Rodzicom. Przedszkolaki poznały także piosenki o wiośnie, szczególnym zainteresowaniem cieszy się piosenka „Ciągle pada”, przy której dzieci tańczą i świetnie się bawią.

                                                                                                                        Wychowawczynie

W tym miesiącu zajęliśmy się tematami związanymi ze sztuką. Dzieci słuchały utworów muzyki klasycznej, grały na instrumentach, identyfikowały źródła różnych dźwięków. Odgrywały scenki dramowe, nazywały zawody związane z teatrem, same tworzyły treść bajki. Oglądały prezentacje multimedialne, dzięki czemu pozyskały  mnóstwo informacji na temat pracowni malarskiej, rzeźbiarskiej. Obejrzały również dzieła wielkich światowych artystów. Poznały narzędzia potrzebne do pracy malarzowi i rzeźbiarzowi.  Świetną zabawą okazało się rzeźbienie w mydle, eksperymentowanie z mieszaniem różnych farb. Dzieci poznały również kolejne litery: R,r; W,w; S,s; Z,z. Nadal doskonaliły umiejętność czytania, głoskowania.  Dodawały i odejmowały w zakresie 10, rozwiązywały zadania tekstowe. W czasie spacerów obserwowały otoczenie, porównywały różne odcienie szarości dominujące o tej porze roku.

W lutym Krasnale uczestniczyły również w baliku karnawałowym. Tego dnia w przepięknych strojach tańczyły, brały udział w konkursach i zabawach, prezentowały karnawałową modę. Za to w piątek wykonały walentynkowe serduszka dla swoich najbliższych.

                                          Wychowawczynie

Po nadejściu nowego roku nie wróciliśmy od razu do przedszkola. Czekały na nas ferie zimowe, które spędziliśmy wraz z rodzicami. Po powrocie pamiętaliśmy o święcie naszych ukochanych babć i dziadków. Dzieci bardzo starały  się wykonać dla nich piękne upominki oraz nauczyły się wiersza i piosenki, w których zawarta była cała dziecięca  miłość.

Pozostałe dni upłynęły nam na poznawaniu kolejnych liter (B,b; C,c; N,n; P,p) . Cały czas doskonalimy umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek. Próbujemy czytać sylaby i wyrazy z utworzonych poznanych liter.

Ciekawie spędzaliśmy też czas na eksperymentach w trakcie realizacji tematu „Patrzę, dotykam, wącham, smakuję”. Dzieci miały okazję wielozmysłowo poznać śnieg i badać jego właściwości.

                      Wychowawczynie

Miesiąc grudzień to czas oczekiwania na najpiękniejsze święta w roku. Dla nas świąteczny nastrój rozpoczął się w dniu , kiedy w naszej sali pojawiły się przepiękne choinki podarowane nam przez tatę Mateusza i Huberta, za co raz jeszcze serdecznie dziękujemy. W tym samym dniu  spotkaliśmy również świętego Mikołaja, który przechadzał się wokół naszego przedszkola i zostawił dla wszystkich dzieci podarunki. Każdego dnia słuchaliśmy kolęd, pastorałek oraz świątecznych opowieści. Rozmawialiśmy o przygotowaniach do świąt w domach oraz staraliśmy się pokazać sami, jak należy ten czas oczekiwania wykorzystać. Wielką niespodzianką dla nas  były odwiedziny Gwiazdora, który obdarował nas pięknymi prezentami. W tym najważniejszym dniu przyszliśmy do przedszkola odświętnie ubrani, dzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy przy choince kolędy i składaliśmy sobie życzenia. Nasze poczynania zostały nagrane, a następnie zmontowane i nagrane na płytę  przez panią Karolinę   za co bardzo raz jeszcze dziękujemy i podarowane Rodzicom  w ostatnim dniu pobytu   w przedszkolu. Mamy nadzieję , że wspólne rodzinne oglądanie filmiku sprawiło wszystkim wielką radość  i te święta choć trudne były dla wszystkich pięknym czasem.

                                                                                                                                     Wychowawczynie

W ostatnim miesiącu roku 2020 dzieci z grupy Krasnale realizowały nowe zadania z poszczególnych obszarów. Wiele miejsca poświęciliśmy na kształtowanie uczuć przywiązania i okazywania szacunku najbliższym i okazywania im wdzięczności. Zależy nam na tym, by dzieci budowały serdeczne relacje ze swoją rodziną. By w codziennym życiu okazywały i odczuwały miłość, troskę, bezpieczeństwo, by wiedziały czym jest poświęcenie i odpowiedzialność za innych. Staraliśmy się wspólnie uczyć, jak sprawiać radość innym poprzez oferowanie pomocy, poprzez miłe słowo i gest. Dzieci wzięły udział  w akcji zebrania  artykułów potrzebnych naszemu szpitalowi, dzięki czemu rozwijały umiejętność uwrażliwienia na potrzeby innych.

W grudniu czekały na nas również zadania ze sfery poznawczej. Poznaliśmy nowe litery:  D,d;  Y,y oraz cyfrę 8 i znaki matematyczne: <, >, =. Dzieci próbowały czytać sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter. Cały czas doskonaliły  syntezę i analizę słuchowo- wzrokową  niezbędną do nauki czytania. Ponadto przeliczały, posługiwały się liczebnikami głównymi i porządkowymi, porównywały liczebność zbiorów.

Rozmawialiśmy też o zwierzętach, którym możemy pomóc w tym trudnym dla nich czasie. Dzieci dowiedziały się, które ptaki zimują w naszym kraju i poznały wiele ciekawostek o ptakach. W czasie sprzyjającej pogody prowadziły obserwacje przyrodnicze.

                                                                          Wychowawczynie

W tym miesiącu poznaliśmy kolejne litery (T,t;  L,l; U,u) i cyfry(5, 6, 7). Nadal ćwiczyliśmy dodawanie i odejmowanie na konkretach. Pożegnaliśmy Zippiego, bohatera programu „Przyjaciele Zippiego”, była to okazja do rozmowy o naszych bliskich, których już nie ma wśród nas. Nie brakowało nam czasu na spacery po okolicy, podczas których prowadziliśmy obserwacje pogody  i chmur oraz podziwialiśmy piękno jesieni. Szczegółowo omawialiśmy krąg tematyczny „Jestem Polką, jestem Polakiem”. Wysłuchaliśmy legendy  „Jak  powstało  państwa polskie?” oraz wiele  innych. Wiemy, jakie miasto jest stolicą Polski, znamy sylwety sławnych Polaków. Przypomnieliśmy sobie polskie symbole narodowe oraz 11.11. braliśmy udział w projekcie „Szkoła do hymnu” .  Odbywaliśmy również „podróże w czasie” oglądając prezentacje na temat „Moja ojczyzna dawniej i dziś”. Wysłuchaliśmy też hejnał mariacki i poznaliśmy jego historię.

                                                                                                                        Wychowawczynie

Ten miesiąc to czas odkrywania piękna kolejnej pory roku, obserwowania zmian w przyrodzie, poznawania darów jesieni, rozpoznawania cech charakterystycznych warzyw i owoców. Dzieci w codziennych czynnościach wzbogacały słownik czynny i bierny, doskonaliły sprawność dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych, jak: porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, analiza i synteza sylabowa i głoskowa wyrazów. W trakcie wielu zabaw dzieci poznały kolejne litery i cyfry. Utrwalaliśmy zasady bezpiecznych zachowań w domu, przedszkolu i ulicy. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa przekazała nam zaproszona do przedszkola pani Policjantka. Mimo nauki zdalnej, dzięki zaangażowaniu Rodziców, udało nam się na bieżąco wprowadzać nowe treści. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w ćwiczeniach gimnastycznych, które prowadzimy raz w tygodniu. Nasze Krasnale sprawnie, samodzielnie i szybko przebierają się w stroje gimnastyczne, potrafią być zdyscyplinowane i aktywnie uczestniczyć w proponowanych zestawach ćwiczeń. Nadal doskonalimy analizę słuchową, doskonalimy sprawność manualną, współpracujemy w grupach lub w parach wykonując wspólne zadania.

Wychowawczynie

We wrześniu br.dzieci z grupy „Krasnale” brały udział w wycieczce. Pojechaliśmy na wykopki do Zawad. Przedszkolaki pełne entuzjazmu i zapału zabrały się do pracy na polu. Skrzynie przyniesione przez pana rolnika zostały szybko napełnione zebranymi ziemniakami. Po skończonej pracy wszystkie dzieci zasiadły do przygotowanego posiłku. Z wielkim apetytem zajadały ziemniaki z ogniska, placki ziemniaczane oraz pyszne rogaliki. Dużo energii dzieci spożytkowały  podczas zabaw na tamtejszym placu. Zadowoleni i zmęczeni wróciliśmy do przedszkola. Miłą niespodzianką były zebrane ziemniaki, które przedszkolaki mogły zabrać do domu.

                                                                                              Wychowawczynie

Po długiej nieobecności spotkaliśmy się wreszcie 1 września w swojej sali. Wszystkie dzieci przez ten czas wyrosły i cieszyły się ze spotkania z kolegami. Powitaliśmy w naszej grupie nowe koleżanki i kolegów. Rozmowom i śmiechom nie było końca. Przez pierwsze dni musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości związanej z pandemią.

Przypomnieliśmy sobie zasady i normy regulujące właściwe zachowania podczas pobytu w przedszkolu, dlatego też wypracowaliśmy wspólny kontrakt grupowy. Bardzo ważne były też rozmowy o prawach i obowiązkach dzieci, o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim. Utrwalaliśmy kodeks drogowy i znaki, które  rozpoznawaliśmy w czasie spacerów. Stwarzaliśmy szereg sytuacji, w których każde dziecko mogło poczuć się samodzielne i mogło decydować o sobie w bezpiecznych granicach. Codzienne zajęcia i zabawy to też okazja do wielu zabaw słuchowych, przygotowujących dzieci do podjęcia nauki w szkole. Dzieci wiedzą, że słowa budujemy z dźwięków, które nazywają się głoskami. Próbują wyodrębniać głoski w nagłosie i wygłosie, budują schematy wyrazów. Wiedzą już, jak rozpoznać samogłoskę od spółgłoski. Wiele zabaw rozwijało również kompetencje matematyczne dzieci. Bardzo chętnie przeliczają elementy, wskazują figury geometryczne, badają liczbę elementów w zbiorach. Pod koniec miesiąca obchodziliśmy Dzień Chłopca, który sprawił wiele radości naszym chłopcom.

                                                                                                                                                                                                                                          Wychowawczynie

Realizując kolejny projekt „Mały artysta” dzieci zdobywały informacje na temat pracy malarza, rzeźbiarza, muzyka, aktora. Próbowały odpowiedzieć na pytanie: „Kto to jest artysta?”. Rozwijały twórcze myślenie wypowiadając się na temat: „Gdybym był artystą, to…”. W czasie zabaw przedszkolaki odgrywały scenki, bawiły się w teatr. Dowiedziały się, jakie cechy powinien mieć aktor. Rozpoznawały znane bajki na podstawie rekwizytów zgromadzonych w „Kąciku teatralnym”. Na zajęciach plastyczno – technicznych dzieci wykonały kukiełki z drewnianych łyżek, które potem wykorzystały w czasie zabaw teatralnych. „Rzeźbiły” także z masy solnej, poznały narzędzia do rzeźbienia w drewnie, między innymi dłuto i młotek. Oglądały również obrazki „igłą malowane”, malowały farbami portret koleżanki lub kolegi.

W czasie zajęć muzycznych dzieci rozpoznawały różne dźwięki, słuchały nagrań muzyki klasycznej, tworzyły własną orkiestrę, rozpoznawały instrumenty muzyczne. Poznały tańce nowoczesne i ludowe. Same tworzyły różnorodne układy choreograficzne do ulubionych utworów.

W czasie trwania projektu korzystaliśmy z tablicy multimedialnej oglądając dzieła artystów z różnych epok. Wiele wiadomości przedszkolaki zdobyły w czasie spotkania z ekspertem z dziedziny malarstwa, panem Romualdem. Pan Romek pokazał dzieciom galerię własnych obrazów, wyjaśnił, w jaki sposób powstaje obraz i jakie akcesoria są malarzowi niezbędne. Następnie zamocował płótno na drewnianej ramie i na oczach dzieci namalował piękny pejzaż, który ofiarował nam na pamiątkę – jest on teraz ozdobą naszej sali.

                          Violetta Oleksiuk

16  stycznia br. w Obornickim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego oprócz jasełek zaprezentowaliśmy naszym miłym gościom piosenki i pląsy o nich oraz zaprosiliśmy chętne osoby do wspólnych  tańców: „Macarena” oraz „Stop me from falling”. Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Na koniec uroczystości dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych Babć i Dziadków oraz  pyszne chruściki upieczone przez nasze panie kucharki. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci, jak i ich bliskich.

    Violetta Oleksiuk

Grudzień to miesiąc, kiedy w naszym przedszkolu rozpoczynają się świąteczne spotkania z rodzicami. Dzieci z grupy „Krasnale” także  przygotowywały się do występów. Nasze spotkanie odbyło się 11 grudnia br. Z tej okazji dzieci zaprezentowały przedstawienie jasełkowe, w którym  w pierwszym akcie główną postacią był św. Franciszek. Następnie w akcie drugim przenieśliśmy się do Betlejem, gdzie zdarzył się cud narodzin, a my przypomnieliśmy sobie historię Bożego Narodzenia. W postać św. Franciszka  wcielił się Ignaś, który pięknie zagrał swoją rolę. Pozostałe dzieci także wspaniale wystąpiły. O przepiękne stroje dla naszych małych aktorów  zadbali ich Rodzice, za co pięknie dziękujemy! Oprawa muzyczna to również zasługa p. Dominika, naszego katechety, który umilił nasze spotkanie śpiewem i grą na gitarze, za co także składamy podziękowania! Po występie o dzieciach pamiętał  Gwiazdor, który odwiedził je z workiem pełnym prezentów. Jego wizyta sprawiła wszystkim wiele radości i była dla dzieci ogromną niespodzianką. Ten uroczysty dzień dostarczył wszystkim dużo radości i wrażeń 🙂

Violetta Oleksiuk

Za nami kolejny projekt edukacyjny „Zima”. Poprzez ciekawe zabawy i zajęcia dydaktyczne dzieci utrwaliły nazwy miesięcy, pór roku i dni tygodnia. Podczas zajęć poznały opowiadania, piosenki związane  z zimą, jej urokami, ale też niebezpieczeństwami. Przy tej okazji przypomnieliśmy sobie o zasadach zachowania się podczas nadchodzących ferii. Dzieci dowiedziały się, dlaczego dni są coraz krótsze, skąd się bierze śnieg, jak powstaje lód. Kiedy tylko sprzyjała pogoda, wychodziliśmy na świeże powietrze. Przygotowywaliśmy również piękne prace plastyczne, a w czasie zabaw naśladowaliśmy sporty zimowe. Rozmawialiśmy także  o świętach Bożego Narodzenia, o pięknych polskich tradycjach  i zwyczajach. Słuchaliśmy i śpiewaliśmy kolędy, a także ozdabialiśmy pierniczki.

 Violetta Oleksiuk

Realizując w grupie Krasnale kolejny projekt „Mój kraj”, dzieci zapoznały się z podstawowym słownictwem związanym z edukacją patriotyczną. Budziliśmy w nich świadomość narodową poprzez nabywanie przekonania, że są Polakami, urodziły się w Polsce, mówią po polsku, chodzą do polskiego przedszkola, a naszą ojczyzną jest Polska. Zapoznały się z polskimi symbolami narodowymi. Poznały baśnie i legendy związane z tradycją i kulturą naszego kraju oraz ważne dla naszej Ojczyzny- postaci. Rozwijając wiedzę na temat Narodowego Święta Niepodległości, wspólnie z pozostałymi dziećmi z naszego przedszkola, zaśpiewały polski hymn narodowy. Dzieci wiedzą, jak wygląda godło i flaga Polski i z poszanowaniem odnoszą się do tych symboli. Poznały mapę Polski, wiedzą, gdzie znajduje się stolica i główne rzeki. Zapoznały się z wybranymi krajobrazami i regionami Polski oraz poznały charakterystyczne dla tych regionów stroje ludowe.

W ramach projektu wybraliśmy się na wycieczkę po Obornikach, zapaliliśmy znicze w miejscach ważnych dla naszego miasta. W Bibliotece Publicznej posłuchaliśmy ciekawych legend związanych z miastami w Polsce. Na tablicy interaktywnej oglądaliśmy filmy o powstaniu państwa polskiego, o jego pierwszej stolicy. Każdego dnia realizowaliśmy zadania związane z projektem- poprzez wykonywanie prac plastycznych, słuchając pieśni patriotycznych i ucząc się wierszy.

Działania edukacyjne projektu inspirowały aktywność społeczną, poznawczą, językową, artystyczną i ruchową dziecka. Pozwoliły na zdobycie przez dzieci nowych doświadczeń, wyposażyły ich w wiedzę i umiejętności, przybliżyły dzieciom symbole narodowe  i rozbudziły zainteresowanie własnym krajem. Dzieci pogłębiły swoją wiedzę  o Ojczyźnie, rozwinęły poczucie dumy z własnego kraju i z bycia Polakiem, nauczyły się wzajemnej akceptacji, odpowiedzialności, umiejętności współdziałania, otwartości i tolerancji.

                                                                                                                                                                                                                                                                               Violetta Oleksiuk

Kolejny projekt, który zrealizowaliśmy to „Jesienny czas”. W Centrum Badawczym zgromadziliśmy dary jesieni,  takie jak: kasztany, żołędzie, kolorowe liście, szyszki oraz rozmaite owoce i warzywa. Na Siatce Pytań pojawiły się pytania, na które poszukiwaliśmy odpowiedzi przez cały czas trwania projektu, między innymi: „Dlaczego liście spadają z drzew? Dlaczego odlatują ptaki? Dlaczego niektóre zwierzęta zapadają w sen zimowy?” i wiele innych. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego należy jeść warzywa i owoce, wiemy, jak ważne dla zdrowia są witaminy w nich zawarte. Owoce rozpoznawaliśmy po smaku, a także ugotowaliśmy z nich pyszny kompot. Warzywa znalazły się na przygotowanych samodzielnie przez dzieci kanapkach. Wiele radości sprawiło nam przygotowanie i zajadanie frytek- wielką frajdą było dla wszystkich krojenie ziemniaków. Zwieńczeniem tygodnia o zdrowiu była wizyta eksperta – babci Ignacego F., która nie tylko zwróciła dzieciom uwagę na to, jak się odżywiać, aby zdrowym być, ale poruszyła niezwykle ważny temat jakim  jest higiena osobista. Zebrane dary jesieni służyły nam także do wielu zabaw matematycznych, między innymi do: przeliczania, porównywania, tworzenia zbiorów. Tworzyliśmy z nich również piękne i różnorodne prace plastyczne. Ponadto nauczyliśmy się nowych piosenek  o jesieni, o owocach, o słoneczku i wiewiórce. Zdobywaną przez nas wiedzę utrwalaliśmy oglądając bajki i filmy na tablicy interaktywnej. Utrwalaliśmy także znajomość dni tygodnia, nazw miesięcy, dowiedzieliśmy się skąd się wzięły ich nazwy oraz wysłuchaliśmy znanych przysłów. Rozwijaliśmy też umiejętność dostrzegania rytmu i następstw dni i nocy, pór roku. Interesowaliśmy się kalendarzami i zegarami, które zgromadziliśmy  w Centrum Badawczym. Próbowaliśmy ustalić godziny naszych zabaw  i wyznaczać czas na rozmaite czynności. Sprawdzaliśmy też, w którym miesiącu mamy urodziny i jaka wtedy była pora roku. Sprzyjająca pogoda sprawiała, że często bawiliśmy się na świeżym powietrzu i chodziliśmy na spacery, obserwując zmiany zachodzące w przyrodzie.

Violetta Oleksiuk

Za nami realizacja pierwszego projektu „Przedszkole”. Po wakacyjnych wspomnieniach i oglądaniu pamiątek przywiezionych przez dzieci z różnych ciekawych miejsc, wróciliśmy do naszej codzienności. Na początku stworzyliśmy „Kontrakt grupowy”, który był przypomnieniem zasad zachowania się w sali, w przedszkolu i poza nim. Dzieci próbowały samodzielnie podpisać się pod wspólnymi ustaleniami oraz solennie obiecały go przestrzegać.

Przeprowadziliśmy także wiele rozmów na temat uczuć i emocji, między innymi: „Co mnie cieszy, co mnie smuci?”, „Kiedy przepełnia mnie radość, a kiedy złość…”, uczyliśmy się także rozumieć uczucia innych. Chętnie bawiliśmy się „Kostką uczuć”. Wiemy, że mamy prawo do przeżywania różnych emocji, a także do szukania wsparcia w sytuacjach dla nas trudnych. Cały czas uczymy się radzić sobie z niechcianymi emocjami. Pierwsze dni w przedszkolu to także czas na przypomnienie sobie numerów alarmowych, własnego adresu i ustaleń, że nie każdemu możemy ufać. Wiemy, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, bawić się w domu i poza nim.

Każdego dnia aktywnie uczestniczyliśmy w zajęciach dydaktycznych. Przeliczaliśmy, tworzyliśmy zbiory przedmiotów, ustalaliśmy gdzie jest więcej, a gdzie mniej, porównywaliśmy długość przedmiotów. Słuchaliśmy bajek, opowiadań, poznawaliśmy nowe piosenki i wykonywaliśmy wiele prac plastycznych. Każdy dzień to czas na ulubione zabawy i poznawanie nowych. W sali utworzyliśmy „Kącik teatralny”, który daje nam dużo radości, gdy wcielamy się w ulubione postacie. Jak tylko dopisywała pogoda- chętnie bawiliśmy się na świeżym powietrzu lub wychodziliśmy na spacery.

                                                                              Violetta Oleksiuk

W dniu 23.09.2019 r. dzieci z grupy „Krasnale” wyjechały na wycieczkę do Zawad. W gospodarstwie przywitała nas Pani Ania, z którą udaliśmy się na pole. Dzieci miały okazję zobaczyć uprawę ziemniaków, poznały maszynę służącą do wykopu ziemniaków. Największą radość sprawiło dzieciom zbieranie wykopanych ziemniaków, które mogły zabrać do domu. Po wyczerpującej pracy Pani Ania zaprosiła dzieci do degustacji ciepłych ziemniaczków oraz upieczonych przez gospodarzy rogalików. Po obfitym posiłku dzieci integrowały się w trakcie zabawy na świeżym powietrzu. Przedszkolaki wróciły do przedszkola zmęczone, ale szczęśliwe i chętnie wrócą w to miejsce raz jeszcze.

Justyna Wieczorek

Grupa Krasnale zakończyła trwający trzy tygodnie kolejny projekt edukacyjny pt. „Człowiek”. Nasza  sala zamieniła się w mini przychodnię, w której zgromadziliśmy liczne akcesoria medyczne, literaturę, a dzieci chętnie wcielały się w role lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. Realizując projekt, dzieci dowiedziały się, jak dbać o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i co należy zrobić, gdzie zadzwonić po pomoc- w razie wypadku. Wiedzą też, jak ważne dla zdrowia jest przebywanie na świeżym powietrzu, ruch i prawidłowe odżywianie. Dzieci wiedzą, że zarazki wywołują choroby, są wszędzie, chociaż ich nie widać. Wykonaliśmy również wiele prac plastycznych, przeprowadziliśmy eksperymenty, między innymi badaliśmy, co się dzieje z jajkiem, gdy brakuje w nim wapnia i co w związku z tym może się dziać z naszymi kośćmi, gdy będziemy unikać produktów mlecznych. Wykonaliśmy pana „Rolka” – szkielet człowieka z rolek po papierowych ręcznikach, dzięki któremu poznaliśmy układ kostny człowieka. Poznaliśmy różne smaki dzięki degustacji wielu produktów spożywczych. Odwiedziliśmy sklepy spożywcze, w których wskazywaliśmy zdrowe produkty i zakupiliśmy produkty do wykonania koktajli pełnych witamin- tak zakończyliśmy nasz projekt.

Wychowawczynie

Grupa Krasnale zakończyła realizację kolejnego projektu: „Karnawałowo i zimowo”. Dzieci dowiedziały się, że karnawał to czas zabaw, radości i balików. Z dużym entuzjazmem wykonały maski karnawałowe, bawiły się balonami, przy okazji utrwalały pojęcia matematyczne- liczyły baloniki, określały ich położenie w przestrzeni, ozdabiały według uznania. Chętnie uczestniczyły w tańcach i zabawach przy muzyce.

Rozmawialiśmy także o aktualnej porze roku- między innymi o tym, skąd się bierze śnieg, dlaczego się topi, co to jest lód. Przeprowadziliśmy wiele eksperymentów ze śniegiem i lodem, czyniliśmy obserwacje w sali i podczas spacerów. Dzieci  znają najpopularniejsze sporty zimowe, a także wiedzą, jak bezpiecznie bawić się na powietrzu w czasie zimy, jak się ubrać odpowiednio do pogody. W czasie dwóch tygodni trwania projektu wykonaliśmy wiele prac plastycznych, poznaliśmy nowe zabawy ruchowe i piosenki. Przed nami balik karnawałowy, na który z dużą radością czekamy!

                                                       Wychowawczynie

10 stycznia 2019 r. świętowaliśmy w  grupie Krasnale zbliżający się Dzień Babci i Dziadka. Tego dnia przybyli do nas szczególni goście, na których z ogromną radością czekaliśmy w naszej sali. Dzieci z przejęciem odtwarzały swoje role wracając do minionych świąt Bożego Narodzenia. Goście z ogromnym wzruszeniem obejrzeli występy dzieci, a każdy zaśpiewany utwór, taniec czy wiersz nagradzali dużymi brawami. Po przedstawieniu jasełek nastał czas na specjalne życzenia dla ukochanych Babć i Dziadków, na piosenki i tańce o Nich i dla Nich. Na koniec dzieci wręczyły gościom upominki własnoręcznie wykonane i zasiadły wspólnie do słodkiego poczęstunku. Nasze panie kucharki, jak co roku upiekły przepyszne chruściki, za które bardzo im dziękujemy. Dziękujemy także naszym gościom za liczne przybycie, za przemiłą atmosferę, za troskę i trud, jaki wkładają w wychowanie swoich wnuków.

                                                       Wychowawczynie

13 grudnia 2018 w grupie Krasnale panowała niezwykła atmosfera. Dzieci w świątecznej scenerii i w przepięknych strojach przedstawiły dla swoich rodziców jasełka. Rodzice z wielkim wzruszeniem słuchali  kolęd i pastorałek śpiewanych przez swoje pociechy, słuchali gry na instrumentach. Dzieci z radością wcieliły się w swoje role: Maryi, Józefa, króli, aniołków i pasterzy, wygłaszały krótkie wiersze o narodzinach Pana Jezusa oraz zatańczyły dla Niego. Na koniec uroczystości składały swoim bliskim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty. Tego wieczoru zawitał do nich wyczekiwany gość z workiem pełnym prezentów! Po miłym spotkaniu z Mikołajem wszyscy udali się na słodki poczęstunek do sali obok.

Bardzo dziękujemy Rodzicom za wkład włożony w naszą uroczystość, za przygotowanie pięknych strojów dzieciom, za przepyszne ciasta oraz zakupione słodycze, soki i owoce.

Wychowawczynie

Za nami realizacja kolejnego projektu edukacyjnego: „Kosmos – Układ Słoneczny”. Zajmując się tematyką Kosmosu dzieci poznały kolejne planety Układu Słonecznego, wzbogaciły wiedzę o Słońcu i Księżycu. Dowiedziały się, dlaczego jest dzień i noc, ile dni trwa obrót Ziemi dookoła Słońca, dlaczego mamy kolejne pory roku. Z ogromnym zaangażowaniem wykonały prace plastyczne związane z tematem. Dzieci wiedzą, kim jest kosmonauta, czym zajmuje się astronom, jakie przyrządy potrzebne są do obserwacji nieba. Wiele wiadomości o Kosmosie zdobyły oglądając filmy na platformie, przeglądając ciekawe książki, albumy i ilustracje.

Wychowawczynie

Grupa „Krasnale” zakończyła  kolejny projekt edukacyjny pt. „Drzewo”. Przez cztery tygodnie zajmowaliśmy się zmianami, jakie zachodzą w przyrodzie o tej porze roku, uczyliśmy się rozróżniać drzewa w lesie i parku oraz poznawaliśmy różne gatunki roślin i zwierząt w nich występujących. Dowiedzieliśmy się, czym drzewa różnią się między sobą, gdzie ukrywają się ich nasiona i dlaczego drzewa liściaste jesienią gubią liście. Poznawaliśmy grzyby jadalne i trujące, rozumiemy, że nie wolno nam niszczyć tych drugich. W czasie licznych spacerów  i wycieczce do lasu zgromadziliśmy w naszym centrum badawczym rozmaite skarby i okazy, które pozwoliły nam zrealizować wiele zabaw i działań badawczych, konstrukcyjnych i plastycznych. Chętnie przeliczaliśmy dary lasu, sprawdzaliśmy, których zbiorów jest mniej, czy więcej, które rośliny są mniejsze lub większe od innych. Z zebranych liści tworzyliśmy przepiękne bukiety. Na „Siatce Pytań” zapisaliśmy pytania, na które szukaliśmy odpowiedzi w książkach i albumach przyrodniczych oraz oglądanych na tablicy interaktywnej filmach. Nasz słownik wzbogacił się o nowe pojęcia, które zamieszczaliśmy na „Beczce Słów”. Rozumiemy także, że las to dom zwierząt, a my jesteśmy w nim tylko gośćmi.

Wychowawczynie

Nasza grupa „Krasnale” ukończyła pierwszy projekt edukacyjny – „Gospodarstwo”. Przez kilka tygodni zajmowaliśmy się takimi tematami, jak: U rolnika na wsi, Zwierzęta na wsi, Owoce, Warzywa. W sali powstało Centrum Badawcze, w którym zgromadziliśmy przynoszone przez dzieci materiały, takie jak: książki, czasopisma, zabawki oraz ciekawe przedmioty związane z projektem. Zamieściliśmy także Siatkę Pytań, na której zapisane zostały  pytania zadawane przez dzieci oraz Beczkę Słów, w której pojawiły się nieznane dotąd pojęcia.

Realizując projekt dzieci dowiedziały się, jakie zwierzęta mieszkają w gospodarstwie, jak należy je pielęgnować oraz jakie korzyści daje ludziom hodowla zwierząt. Przedszkolaki wiedzą, jak nazywa się potomstwo zwierząt, a także które z nich wykluwają się z jajek. Poznały trudną pracę rolnika, jak i również  maszyny rolnicze potrzebne mu do pracy. Omówiliśmy jego obowiązki w gospodarstwie wynikające z danej pory roku. Dowiedzieliśmy się, jak powstaje cukier, chleb. Uczyliśmy się rozróżniać i nazywać wybrane zboża. W następnych  tygodniach rozmawialiśmy o owocach i warzywach, które rosną w sadzie i ogrodzie. Dzieci rozpoznawały je po smaku, zapachu, dotyku i wyglądzie. Wiedzą, że warzywa i owoce są skarbnicą witamin i należy spożywać je jak najczęściej! Dzięki Rodzicom udało nam się zgromadzić wiele pysznych przetworów, które dzieci z apetytem degustowały. Ponadto, samodzielnie przyrządziły smaczne szaszłyki owocowe. Udaliśmy się także na wycieczkę na teren ogródków działkowych oraz odwiedziliśmy stragan warzywny.

Przez cały czas trwania projektu dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych, muzycznych, dydaktycznych i badawczych. Rozwiązywały zagadki, przeliczały, tworzyły zbiory. Słuchały również ciekawych bajek, opowiadań, wierszy oraz wykonały różnorodne prace plastyczne. Realizacja projektu wzbogaciła wiadomości dzieci, a także zachęciła je do samodzielnych poszukiwań oraz odkrywania różnych smaków warzyw i owoców 🙂

Wychowawczynie

18 czerwca nasza grupa wyjechała do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu na zajęcia „Pracowite życie pszczół”. Wszyscy wiemy, że pszczoły produkują pyszny miód, ale to nie ich najważniejsza praca. Dzięki temu, że zapylają kwiaty, mamy pożywienie. Podczas zajęć terenowych dzieci zamieniły się w pszczelą rodzinę. Przemierzając alejki ogrodu Krasnale poszukiwały zaginionych sióstr, przy okazji poznając różne ciekawostki. Po ciężkich poszukiwaniach udały się na zajęcia plastyczne. Każdy Krasnal samodzielnie wykonał z plasteliny swoją pszczółkę i nazwał ją wymyślonym przez siebie imieniem.

Wychowawczynie

7 czerwca na zaproszenie uczniów kl.III i jej wychowawczyni Pani Joanny udaliśmy się do Szkoły Podstawowej nr 4, aby obejrzeć przedstawienie teatralne oparte na motywach baśni H.Ch. Andersena ,,Calineczka”. Występ uczniów kl.III bardzo podobał się Krasnalom. Po występach nadszedł czas, by zwiedzić szkołę. Pani Joanna pokazała dzieciom jak wygląda klasa, świetlica, biblioteka, sala gimnastyczna oraz szatnie. Po wakacjach większość Krasnali rozpocznie edukację w klasie pierwszej tej szkoły. Wierzymy, że z radością będą do niej uczęszczać i odważnie podążać ku zdobywaniu wiedzy.

Wychowawczynie

3 czerwca br.- na obornickich Łazienkach odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się pod hasłem: „Dzień Dziecka z baśniami, powiastkami i gawędami w tle”. Podczas festynu wystąpiły dzieci z naszej grupy Kornelka, Gabrysia J., Lenka, Julka P. Julka W., Krystianek i Staś. Nasze Krasnale zaśpiewały przepięknie piosenkę „Podróż do Krainy Bajek” opowiadającą o Panu Andersenie i jego baśniach. Występ bardzo podobał się wszystkim zgromadzonym tego dnia na Łazienkach, czego dowodem były liczne brawa ze strony publiczności.

Zakończyliśmy kolejny projekt „W gospodarstwie”. Podczas realizacji projektu  rozmawialiśmy na temat zwierząt mieszkających w gospodarstwie wiejskim. Utrwaliliśmy nazwy zwierząt, przypomnieliśmy sobie, jak nazywają się ich młode oraz nazywaliśmy pomieszczenia, w których mieszkają. Odkrywaliśmy ich zwyczaje i ulubione pokarmy. Dowiedzieliśmy się, które zwierzęta wykluwają się z jajek. Przy okazji poznaliśmy budowę jajka. Rozmawialiśmy  na temat nabiału oraz jego przetworów – serów, jogurtów, kefirów. Wzbogaciliśmy wiadomości na temat pracy rolnika. Omówiliśmy jego obowiązki w gospodarstwie wynikające z pory roku. Poznaliśmy również dawne

i współczesne maszyny rolnicze. Dowiedzieliśmy się, jak powstaje cukier oraz chleb. W ostatnim tygodniu projektu poznaliśmy pojęcie ekologia. Dowiedzieliśmy się, że Ziemia jest naszym domem i że powinniśmy o nią dbać, bo dzięki temu sami będziemy zdrowsi. Wspólnie szukaliśmy sposobów, jak możemy na co dzień dbać o środowisko. Nauczyliśmy się prawidłowego segregowania odpadów.  W trakcie realizacji projektu podejmowaliśmy wiele działań zespołowo i indywidualnie. Zorganizowaliśmy w sali kącik zwierząt wiejskich oraz Centrum Informacyjne, w którym znalazły się przyniesione przez dzieci książki i plakaty o tematyce związanej tematycznie z projektem. Wykonaliśmy wiele prac plastycznych. Tradycyjnie pojawiła się Siatka Pytań i Beczka Słów.  Podczas trwania projektu dzieci wykazały ogromną wiedzę i zainteresowanie tematem, czego dowodem są bogate prace plastyczne wykonane przez dzieci.

Wychowawczynie

Nasz grupa zakończyła kolejny projekt edukacyjny „Wiosenne przebudzenie”. W ramach realizowanego projektu uważnie obserwowaliśmy przyrodę – staraliśmy się odszukać oznaki nadchodzącej wiosny. Nasze obserwacje zapisywaliśmy w kalendarzu pogody. Rozmawialiśmy o wiosennych zmianach przyrody – powracających ptakach, pierwszych wiosennych kwiatach, pączkach na drzewach, baziach. Utrwalaliśmy znajomość nazw dni tygodnia. Przypomnieliśmy sobie, jak ważne jest ubieranie się zgodnie z warunkami atmosferycznymi. Wyjaśniliśmy sobie znaczenie powiedzenia „W marcu jak w garncu”.

Poznaliśmy wiele wiosennych kwiatów – dowiedzieliśmy się, że niektóre kwiaty wyrastają z cebulek. Zastanawialiśmy się co jest potrzebne do życia roślinom. Odwiedziliśmy kwiaciarnię, zapoznaliśmy się z zajęciami pracujących tam osób.

Rozmawialiśmy też na temat wiosennych porządków. Poznaliśmy przedmioty, dzięki którym możemy posprzątać w domu, a także te, które pomogą w pracach porządkowych w ogrodzie. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądają popularne wiosenne ptaki: bocian, jaskółka, kukułka, skowronek. Podczas spacerów obserwowaliśmy zachowanie ptaków, wypatrywaliśmy gniazd wśród gałęzi drzew.

W ostatnim tygodniu trwania projektu przygotowywaliśmy się do Świąt Wielkanocnych. Omawialiśmy polskie tradycje wielkanocne oraz symbolikę produktów zgromadzony w wielkanocnym koszyku. Poznawaliśmy różne sposoby ozdabiania wielkanocnych jaj.

W trakcie realizacji projektu:

 • Wypełnialiśmy „Beczkę Słów” wieloma nowymi słowami związanymi z projektem.
 • Stworzyliśmy siatkę pytań – dzieci określały ,co je interesuje i czego chciałyby się dowiedzieć o porze roku Wiosna.
 • Do kącika czytelniczego dzieci przyniosły książki związane z tematyką realizowanego projektu.
 • Stworzyliśmy piękny kącik przyrodniczy.
 • Odwiedziliśmy kwiaciarnię.
 • Oglądaliśmy film na platformie: „Co się dzieje w ptasich gniazdach?” – poznaliśmy zwyczaje ptaków.
 • Wykonaliśmy prace plastyczne takie jak: „Bocianie gniazdo”; „Przebiśniegi”; „Bajeczkowe kurczaczki”; „Owieczki wielkanocne” ; „Narodziny kurczątka”; „Wesołe zajączki”.
 • Rozwijaliśmy naszą ekspresję twórczą – praca zespołowa: „ Zwiastuny wiosny”.
 • Odwiedziliśmy Bibliotekę Publiczną – „Wiosenne spotkanie”
 • Uczestniczyliśmy w Rekolekcjach Wielkopostnych.
 • Przygotowywaliśmy gaiki na „Powitanie Wiosny”.
 • Radośnie powitaliśmy Wiosnę!
 • Wykonaliśmy „Serwetkowe pisanki” – ozdabialiśmy jajeczka metodą zdobniczą Decoupage.
 • Sadziliśmy owies.
 • W ramach Akcji Cała Polska czyta dzieciom odwiedziła nas p. Ania Budyła – mama Stasia, która przeczytała dzieciom bajkę o „Zajączku”.

Wychowawczynie

Dnia 18 marca 2018 r. w Obornickim Ośrodku Kultury odbyły się Eliminacje Powiatowe Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. Naszą grupę reprezentowała Małgosia Kaczmarek z piosenką „Być dzieckiem” i Gabrysia Nowak z piosenką „Kocham mamę”. Śpiew dziewczynek bardzo podobał się jurorom oraz zgromadzonej publiczności. Małgosia i Gabrysia odniosły sukces – obie zakwalifikowały się do kolejnego etapu. Reprezentować będą nasz powiat na eliminacjach rejonowych festiwalu w dniu 27 maja.

Dziewczynkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wychowawczynie

Kolejnym projektem realizowanym przez dzieci był projekt „W dawnych czasach”. Podczas realizacji projektu odbyliśmy podróż do prehistorycznych czasów. Rozmawialiśmy o tym, jak wyglądała wtedy Ziemia, rośliny i zwierzęta, w tym dinozaury. Stworzyliśmy w sali Świat dinozaurów, w którym znalazły się przyniesione przez dzieci sylwety różnych ich gatunków. Krasnale samodzielnie wykonały i przygotowały dekorację kącika, aby swoim wyglądem przypominał prehistoryczny Świat. Powstało również Centrum Informacyjne, o które zadbały dzieci przynosząc liczne serie książek o dinozaurach, albumy i plakaty. Odciskaliśmy ślady dinozaurów w plastelinie, a także ich szkielet w glinie. Obejrzeliśmy bajkę „Wyspa dinozaura”-  poznaliśmy przygody dinozaura Dyzia. W Sali pojawiła się również Siatka Pytań oraz Beczka Słów. W trakcie trwania projektu poszukiwaliśmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Poznaliśmy ciekawostki dotyczące dinozaurów, wyglądu i zwyczajów jaskiniowców. Odkryliśmy tajemnice zawodu archeologa i paleontologa. Dowiedzieliśmy się, że węgiel i sól to pozostałości po pradawnych czasach.

W drugim tygodniu projektu poznaliśmy również tajemnice kosmosu – nazwy obiektów, które znajdują się w kosmosie, przypomnieliśmy sobie nazwy i położenie planet, układ  wybranych gwiazd. Oglądaliśmy Układ Słoneczny na podstawie modelu przyniesionego przez Antka. Utrwaliliśmy zdobyte wcześniej wiadomości na temat kosmosu na podstawie filmów oglądanych na tablicy multimedialnej. Projekt bardzo podobał się dzieciom, które wykazały się niezwykłym zainteresowaniem, a także ogromną wiedzą na temat dinozaurów i kosmosu. Dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział we wszystkich proponowanych przez nauczycielki aktywnościach.

Wychowawczynie

Podsumowanie projektu „Zimowy kalendarz”

 Piątym projektem realizowanym w grupie „Krasnale” był projekt „Zimowy kalendarz”, który realizowaliśmy przez  cztery tygodnie. W pierwszym tygodniu rozmawialiśmy o upływie i następstwie czasu. Dowiedzieliśmy się o różnych rodzajach kalendarzy i zegarów. Poznaliśmy znaczenie słowa „kalendarz” i nauczyliśmy się odnajdywać w nim ważne daty. Rozmawialiśmy o nocy sylwestrowej i noworocznych postanowieniach. Nauczyliśmy się wszystkich dni tygodnia i miesięcy. Omówiliśmy też cechy charakterystyczne każdego miesiąca.

W drugim tygodniu rozmawialiśmy o śniegu, badaliśmy jego właściwości i określaliśmy cechy. Zastanawialiśmy się skąd się bierze śnieg i dlaczego topi się pod wpływem ciepła. Rozmawialiśmy też na temat życia w okolicach okołobiegunowych, poznaliśmy wygląd i cechy charakterystyczne zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy.

W trzecim tygodniu rozmawialiśmy na temat starszych ludzi, zastanawialiśmy się, dlaczego i jak powinniśmy im pomagać. Formułowaliśmy zasady kulturalnego zachowania wobec starszych osób. Rozmawialiśmy na temat roli, jaką odgrywają w życiu rodziny dziadkowie. Malowaliśmy portrety swoich dziadków. Zaprosiliśmy dziadków z okazji ich święta do przedszkola na przedstawienie pt. : „Dziewczynka z zapałkami”, przygotowaliśmy na tę okoliczność również wiersze, piosenki oraz piękne upominki.

W czwartym tygodniu rozmawialiśmy na temat sportów zimowych i bezpiecznych zabaw na śniegu. Zastanawialiśmy się, dlaczego w zimie trzeba zakładać ciepłe ubrania i co to znaczy hartować organizm. Wspólnie stworzyliśmy kodeks bezpiecznej zabawy. Poznaliśmy różne dyscypliny sportów zimowych i nauczyliśmy się je nazywać. Zorganizowaliśmy sobie zabawy na śniegu w ogrodzie przedszkolnym. Dbaliśmy też o ptaszki- codziennie uzupełnialiśmy ziarenkami karmniki przedszkolne.

W czwartym tygodniu projektu w naszym przedszkolu gościliśmy członków z Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Obornikach. Dla naszych gości przedstawiliśmy również „Dziewczynkę z zapałkami”. To było bardzo miłe spotkanie.

W ramach projektu „Cała Polska czyta dzieciom” odwiedziła nas Ola Świderska  – siostra Mateuszka i przeczytała nam ciekawą opowieść o „Neli i zwierzętach polarnych” .

Odwiedzili nas również uczniowie kl. „O” i kl. „III” Szkoły Podstawowej im. Unicef. Naszym koleżankom i kolegom przedstawiliśmy spektakl pt: „ Dziewczynka z zapałkami”.

W ramach akcji „ Babciu, Dziadku nie dajcie się oszukać” odwiedził nas Pan Policjant, który opowiedział nam o tym jak mamy ustrzec nasze babcie oraz dziadków przed oszustwem: „na wnuczka” i „na policjanta”.  Tworzyliśmy „Poradnik bezpiecznego seniora”. Broszury, które otrzymaliśmy od policjanta oraz poradnik przekazaliśmy naszym dziadkom – od najmłodszych lat dbamy o ich bezpieczeństwo!

Podczas trwania projektu wykonaliśmy piękne prace plastyczne takie jak: „Zimowe domy”, „Za oknem mróz”, „Drzewa zimą”. Przeprowadziliśmy również ciekawe doświadczenia z mąką ziemniaczaną.

Dominika Dorna

Stworzyliśmy ”Picture Dictionary”

W ramach podsumowania projektu ”Zimowy kalendarz”, na zajęciach języka angielskiego, dzieci z grupy „Krasnale” wraz z nauczycielem- stworzyły ”Picture Dictionary”, czyli słownik obrazkowy. Celem naszej pracy było powtórzenie poznanego słownictwa związanego z t obecną porą roku, czyli: elementy krajobrazu zimowego, zimowy sprzęt sportowy, sporty zimowe, a także zimowe ubrania. Każde dziecko przygotowało ilustracje wylosowanego słowa. Następnie wspólnie zaprojektowaliśmy stronę tytułową oraz układ graficzny naszego słownika. Zapraszamy serdecznie rodziców do zapoznania się z naszym słownikiem obrazkowym, który znajduję się w szatni.

Katarzyna Tomaszewska

„Bo Babcia i Dziadek zawsze mają dla nas czas.

Bo Babcia i Dziadek kochają nas”

 

17 stycznia był dniem szczególnym w naszej grupie, gdyż świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Był to dzień, w którym wnuczęta mogły wyrazić swoją wdzięczność za serce i troskę, jaką Dziadkowie obdarzają je każdego dnia.  Goście licznie przybyli na tę uroczystość i  ze wzruszeniem obejrzeli spektakl teatralny pt.: „Dziewczynka z zapałkami”, a także wysłuchali pięknych wierszy i piosenek- przygotowanych specjalnie na ich Święto. Nasze Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie- byli poruszeni! W oczach wielu z Nich, można było dostrzec łzy wzruszenia. Występy dzieci bardzo podobały się gościom, czego dowodem były częste i gromkie brawa. Po występach nadszedł czas na niespodziankę, którą były- własnoręcznie wykonane przez dzieci- upominki. Na koniec wszyscy ze smakiem zajadali się pysznymi chruścikami, które tradycyjnie, już od wielu lat pieką specjalnie na tę uroczystość- nasze panie kucharki. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Babcie i Dziadkowie opuszczając przedszkole wyrażali ubolewanie, że to już niestety ostatni raz, gdy mogli uczestniczyć w tej przedszkolnej uroczystości. Czas płynie bowiem nieubłagalnie i ich wnukowie w czerwcu opuszczą mury naszej ukochanej „Bajeczki’.

Naszym Drogim Rodzicom serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji tego wspaniałego spotkania, a Paniom Kucharkom za pyszne chruściki!

Wychowawczynie

Podsumowanie projektu „Grudniowe klimaty ”

Czwartym projektem realizowanym w grupie „Krasnale” był projekt „Grudniowe klimaty”. Swoją przygodę z nowym projektem rozpoczęliśmy od udziału w „Nocnym oczekiwaniu na Mikołaja”. To jeden z najbardziej wyjątkowych i upragnionych przez dzieci dni– emocjonujący i pełen niespodzianek, a co najważniejsze, dla niektórych z nas była to pierwsza noc poza domem! Spanie w przedszkolu okazało się bardzo miłym doświadczeniem (relacja fotograficzna w zakładce „Wydarzenia”).

W trakcie realizacji projektu rozmawialiśmy na temat życzeń i kartek świątecznych. Poznaliśmy drogę, jaką pokonuje list od nadawcy do adresata. Odwiedziliśmy pocztę, dowiedzieliśmy się jaką rolę pełni to miejsce. Wiemy, jaką ogromną wartość mają życzenia świąteczne wysyłane naszym najbliższym. Rozmawialiśmy także na temat tradycji związanych z Wigilią i świętami Bożego Narodzenia. Dowiedzieliśmy się, skąd wziął się zwyczaj łamania opłatkiem, dlaczego na wigilijnym stole powinno znaleźć się 12 potraw i dlaczego wypatrujemy pierwszej gwiazdki, zanim usiądziemy do stołu. Dowiedzieliśmy się również, kim są kolędnicy. Ponadto, poznaliśmy tradycję budowania szopek bożonarodzeniowych.

Uczestniczyliśmy  w spotkaniu w ramach programu czytelniczego realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Obornikach. Tytuł spotkania brzmiał: „Jedzie zima saneczkami, a za nimi Gwiazdor z prezentami”. W bibliotece rozmawialiśmy na temat nadchodzącej pory roku- zimie.

W ramach projektu „Cała Polska czyta dzieciom” odwiedziła nas babcia Zosi – Pani Jadwiga i przeczytała nam ciekawe opowiadania pt.: „Mikołajowe bajeczki” oraz „Zimowe opowieści Świętego Mikołaja”.

Wiemy, że bardzo ważnym gestem jest niesienie pomocy potrzebującym. Wzięliśmy więc udział w akcji zbierania mydełek dla ludzi bezdomnych dla Stowarzyszenia Barka w Poznaniu.

W dalszej części realizacji projektu mówiliśmy o zwierzętach zimą oraz o tym , jak pomóc im przetrwać tę trudną porę roku. Dowiedzieliśmy się, które zwierzęta zasypiają na zimę. Wiemy, że należy dokarmiać ptaki. Codziennie wraz z paniami uzupełniamy ziarenkami nasze przedszkolne karmniki. W naszym przedszkolu zorganizowana była również zbiórka żywności dla bezdomnych i porzuconych zwierząt ze Schroniska „Azorek” w Obornikach. Wraz   z rodzicami przynosiliśmy do przedszkola suchą karmę, puszki z żywnością, kaszę, ryż, a także koce, miski i zabawki dla psów oraz kotów.

Podczas trwania projektu wykonaliśmy mnóstwo pięknych prac plastycznych, min.: „Aniołki”, „Mikołaje”, „Choinki”, „Świeczniki z masy solnej”. Najważniejsze jednak przedsięwzięcie, jakie poczyniliśmy w czwartym tygodniu projektu, to przygotowanie świątecznego przedstawienia dla naszych rodziców pt.: „Dziewczynka z zapałkami”. Nauczyliśmy się swoich ról, rodzice przygotowali nam piękne stroje, a nasze panie przygotowały dekorację i scenografię. To był naprawdę wyjątkowy czas spędzony z naszymi najbliższymi! W ostatnim dniu projektu- złożyliśmy sobie nawzajem świąteczne życzenia dzieląc się opłatkiem. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy i piosenki o  tematyce świątecznej, następnie zasiedliśmy do pięknie udekorowanego stołu- na wspólny poczęstunek. Lenka Paprota wraz z rodzicami upiekła dla nas smaczne pierniczki– serdecznie dziękujemy :)!

Dominika Dorna