SMERFY

W październiku rozmawialiśmy o pięknie przyrody oraz potrzebach roślin i zwierząt. Skłaniało nas to do rozmów o jesieni. Poznaliśmy rośliny i zwierzęta, które można spotkać w parku, uczyliśmy się rozpoznawać drzewa, łączyć je z należącymi do nich liśćmi i owocami. Poprzez obserwacje, zabawy z materiałem przyrodniczym kształtowaliśmy wrażliwość na piękno jesiennego krajobrazu, podziwialiśmy różnorodność jesiennych barw.

Nasze obserwacje odzwierciedlaliśmy w formach plastycznych – malowaliśmy farbami na dużych powierzchniach. Badaliśmy, jak powstają kolory, poprzez mieszanie 3 barw.

Poznaliśmy litery i głoski m, M, l, L, t, T, i, I umiemy odczytywać proste sylaby, a także pisać poznane litery w liniaturze. Ciągle doskonalimy słuch fonematyczny – wyróżniamy głoski w wyrazach, składamy wyraz z sylab i głosek.

Umiemy zaśpiewać piosenkę „Idzie jesień po lesie”.  Znamy instrumenty perkusyjne, potrafimy samodzielnie zagrać prosty rytm. Wybraliśmy się na wycieczkę do lasu, podziwialiśmy i zbieraliśmy skarby jesieni. Dzięki temu nasz Kącik Przyrodniczy wzbogacił się o nowe okazy.  Zwracamy uwagę nie tylko na rośliny, lecz także na zwierzęta. Znamy cechy charakterystyczne niektórych z nich, wiemy, w jaki sposób przygotowują się do przetrwania zimy, potrafimy podać nazwy miejsc, w których mieszkają. Poznajemy nowe słowa i wyrażenia; wiemy, co to znaczy hibernacja. Wiemy też, że należy pomagać zwierzętom w ciężkim dla nich okresie zimowym. Rozumiemy, jak ważna jest praca leśniczego. Zwróciliśmy uwagę na świat najmniejszych zwierząt – owadów; wiemy jak zachowują się jesienią.

Poznaliśmy cyfrę 1, 2. Bawiliśmy się materiałem przyrodniczym, przeliczając, odkładając i dokładając określoną liczbę liczmanów. Korzystamy z darów pani Jesieni – manipulujemy, przeliczamy, dokładamy, odkładamy. Potrafimy klasyfikować przedmioty wg dwóch cech. Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem liczmanów. Potrafimy skonstruować grę z wykorzystaniem kostki – umiemy ustalić jej zasady.

Poznaliśmy trzy ekosystemy: las, park i pole. Znamy podstawowe rośliny i nazwy drzew owocowych. Potrafimy wymienić krajowe owoce i warzywa i globalnie odczytać ich nazwy. Wiemy, że owoce i warzywa są zdrowe i często powinniśmy je jeść, zwłaszcza w postaci surówek i świeżo wyciskanych soków. Potrafimy samodzielnie przygotować sałatkę warzywną. Poznaliśmy dary lasu – grzyby jadalne i niejadalne, znamy ich budowę. Z zainteresowaniem badaliśmy, jakie kolory kryją się w jesiennych liściach. Przyjemność sprawiają nam wycieczki, spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

Wykonujemy różne prace plastyczne, w których wykorzystujemy dary jesieni. Umiemy posługiwać się nożyczkami – ciąć różne materiały po liniach prostych i falistych. Do zabaw plastycznych wykorzystujemy niekonwencjonalne materiały, np. patyczki do czyszczenia uszu.

Rozmawialiśmy  również o przygotowaniach do zimy. Poznaliśmy kilka sposobów przechowywania pożywienia: robienie przetworów owocowo-warzywnych, mrożenie, kiszenie i suszenie. Samodzielnie zakiśliśmy ogórki-były pyszne. W ten sposób zachęcamy do spożywania owoców i warzyw w różnej postaci. Wiemy, że są one zdrowe, mają dużo witamin.

Rozwijamy mowę, wzbogacamy słownictwo, posługujemy się wyrazami: spiżarnia, zapasy, przetwory. Czujemy się gospodarzami sali, organizujemy kącik z zapasami, poznajemy różnorodne przetwory: dżemy, kompoty, powidła, soki warzywne itp.

Ten miesiąc był bardzo pracowity, braliśmy udział w europejskim święcie kodowania CodeWeek oraz obchodziliśmy „Święto dyni”.

Wychowawczynie

Pierwszy miesiąc przedszkolnych zabaw już za nami. Dzieci poznawały, co to dobre maniery i jak są one ważne dla nas i dla innych. Stworzyliśmy Kodeks Przedszkolaka- ustaliliśmy zasady, które powinny obowiązywać  w grupie, tak aby wszyscy czuli się dobrze. Wrzesień minął nam pod hasłem bezpieczeństwa. Odwiedził nas pracownik Straży Miejskiej, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, jak wygląda jego praca. Zapoznał dzieci z zasadami jak bezpiecznie poruszać się w przestrzeni miejskiej, przechodzić przez ulicę. Wyjaśnił również znaczenie znaków drogowych. Przedszkolaki zapoznały się z numerami alarmowymi i do jakich służb trzeba zadzwonić w określonych sytuacjach. Wykorzystując piękną pogodę, dużo czasu spędzaliśmy na świeżym powietrzu podczas zabaw ruchowych na przedszkolnym placu zabaw. Chodziliśmy także na spacery, podczas których dzieci prowadziły obserwacje zmieniającej się przyrody. Nasze obserwacje dzieci często odzwierciedlały w pracach plastycznych.

Dnia 15 września obchodziliśmy w grupie „Dzień Kropki” – święto kreatywności, odwagi i zabawy.

Dnia 20 września wszystkie dzieci w przedszkolu miały swoje święto „Dzień Przedszkolaka”. Zabawa, tańce, śpiew i upominki – to tylko niektóre z atrakcji jakich doświadczyły nasi milusińscy. Odwiedziła nas również w tym dniu Pani Dyrektor, aby złożyć Smerfom życzenia i wręczyć książkowe upominki. Na koniec Smerfy pozowały do zdjęć w naszej fotobudce.

Pod koniec miesiąca gościliśmy w gospodarstwie rolnym w Zawadach. Dzieci brały udział  w wykopkach. Wzbogaciły swoją wiedzę na temat uprawy i przetwarzania ziemniaków. Smerfy poznały maszyny rolnicze i ich zastosowanie w rolnictwie. Po ciężkiej pracy na polu dzieci ze smakiem zajadały gotowanie ziemniaki oraz placki ziemniaczane.

Miesiąc wrzesień zakończyliśmy obchodami Dnia Chłopca. Najpierw były konkurencje i zabawy. Na zakończenie dziewczynki z grupy obdarowały swoich kolegów medalami i niespodziankami.

Wychowawczynie

Początek czerwca rozpoczął się  obchodami Dnia Dziecka. 1 czerwca odbył się w Smerfach Piracki Dzień Dziecka. Jest to jeden z najradośniejszych dni, na który czekają wszystkie przedszkolaki. Od samego rana w przedszkolu panowała miła atmosfera. Po śniadaniu Smerfy wzięły udział w pirackich konkurencjach sportowych i zręcznościowych. Zabawa rozpoczęła się od pirackiego przywitania, następnie na dzieci czekały zabawy z papierowymi statkami, wyścigi żółwi, przeciąganie liny, zabawa w skarby. Wykonaliśmy też pirackie czapki, w których Smerfy zapozowały do wspólnego zdjęcia. Najwięcej emocji sprawił dzieciom udział w zadaniu w poszukiwanie skarbu. Skarb został ukryty w przedszkolu a zadaniem Smerfów było jego odnalezienie przy pomocy wskazówek ukrytych na mapie. Tego dnia odwiedziła nas również Pani Dyrektor, która złożyła dzieciom życzenia i zaprosiła na słodki poczęstunek w postaci lodów.

Nie był to jednak koniec atrakcji związanych z Dniem Dziecka. 7 czerwca Smerfy oraz wszystkie przedszkolaki miały okazję wziąć udział w zabawie w ogrodzie przedszkolnym, w którym zostały rozstawione „dmuchańce”. Dzieci korzystały z atrakcyjnych dmuchanych urządzeń, miały do dyspozycji wielką zjeżdżalnię, labirynt oraz kule zorbing. Przygotowane atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. Po udanej zabawie zmęczone, ale uśmiechnięte Smerfy, wróciły do sali.

W czerwcu przygotowywaliśmy się też do uroczystości Dnia Rodziny. Dzieci brały udział w próbach do przedstawienia, którego pokaz zaplanowaliśmy na dzień 17 czerwca. Smerfy ćwiczyły swoje kwestie, śpiewanie piosenek oraz układy taneczne sumiennie i nie mogły doczekać się dnia, w którym zaprezentują swoje umiejętności. Podczas samej uroczystości dzieci pięknie wystąpiły przed rodzicami, był mnóstwo śmiechu oraz wzruszeń.

W dniu 24 czerwca gościliśmy w gospodarstwie agroturystycznym „Ranczo Kacperkowo” w Wychowańcu. Dzieci miały możliwość spotkania ze zwierzętami, karmienia oraz obserwacji ich codziennych zwyczajów. Smerfy były bardzo zainteresowane zwierzętami, mogły je przytulić, wziąć na ręce, pogłaskać – obchodziły się z nimi z troską i delikatnością. Poza tym dzieci wzięły udział w  przejażdżce traktorem, która bardzo im się spodobała. Nasze przedszkolaki bawiły  się również na dużej dmuchanej zjeżdżalni, a po wszystkich harcach i atrakcjach zjadły ze smakiem drugie śniadanie. Wycieczka, w której wzięliśmy udział była udana i dzieci wróciły do przedszkola w dobrych humorach

                                                                                                                                                             Małgorzata Leończuk

Pierwszy projekt majowy dotyczył odpowiedzi na pytanie: „Co to znaczy być odkrywcą?”. Dzieci szukały  jej podczas wspólnej burzy mózgów,  słuchania wiadomości na temat słynnych odkrywców, takich jak Krzysztof Kolumb czy  Mikołaj Kopernik. Rozmawialiśmy również na temat wynalazków, które zmieniły świat. Przedszkolaki eksperymentowały podczas zabaw badawczych.

Drugi projekt to „Książka – przyjaciel dziecka”. Dużo rozmawialiśmy o bajkach dla dzieci i o ich bohaterach . Ocenialiśmy ich postępowanie, omówiliśmy etapy powstawania książki na       podstawie historyjki obrazkowej i  rozmawialiśmy o tym, jak o nie dbać. Wykonaliśmy okładkę do ulubionej książki i odbyliśmy wirtualną wycieczkę do biblioteki.

Następnym projekt, który realizowaliśmy to: ”Wielkie talenty – ciekawe zawody”, podczas realizacji którego zastanawialiśmy się, co to jest talent i czy każdy go ma. Przedszkolaki opowiadały o zawodach wykonywanych przez  rodziców, poznaliśmy tajemnice, jakie kryją niektóre profesje. Dzieci wypowiadały się na temat, jakie zawody chcą wykonywać w przyszłości i dlaczego. Bliżej poznaliśmy zawód:  kucharza, muzyka, strażaka, weterynarza. Niestety ze względu na pandemię przedstawicieli poznanych zawodów nie mogliśmy odwiedzić ich w miejscu pracy.

Następny realizowany temat dotyczył naszych mam , ponieważ 26 maja obchodzony jest „Dzień Matki”. Dzieci mówiły o swoich mamach, co lubią robić w wolnym czasie, jak można pomagać im  w  codziennych obowiązkach oraz o marzeniach jakie mają ich mamy.”Smerfy” namalowały portrety swoich mam i wykonały kwiat ze słodką niespodzianką, który wręczyły mamom w dniu ich święta.

Bawiliśmy się z literami: Ś, ś, Ź, ź, Ć, ć, Ń,ń zapoznaliśmy się z obrazami graficznymi tych liter, odczytywaliśmy krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych  dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności. Doskonaliliśmy umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 12.

Uczyliśmy się wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych, rozwijaliśmy  przy tym naturalną kreatywność w różnych formach aktywności.  W obszarze emocjonalny kształtowaliśmy więzi emocjonalnej dziecka z rodziną oraz  umiejętności wyrażania uczuć szacunku, miłości wobec rodziców.

                                                                                                             Wychowawczynie

29 kwietnia 2021 roku w grupie Smerfy odbyły się zajęcia otwarte. Panie Marlena Krzyścin oraz Anna Kasztelan zaprezentowały swoją pracę Pani Dyrektor oraz innym nauczycielom. Temat czwartkowych zajęć dotyczył zdrowego odżywiania, a dokładnie warzyw i owoców. „Warzywno – owocowe kodowanie” to jeden z tematów innowacji autorstwa Pani Marleny Krzyścin, pt. „Zakodowane zdrowie”. Jest ona odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat. Stworzenie owej innowacji inspirowane jest metodą „Kodowanie na dywanie”.

Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat, zwłaszcza w obecnych czasach. Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków. Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, poznawać otoczenie poprzez działanie. Ważne jest, by dziecko z biernego odbiorcy stało się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Dziecko angażując w działaniu wszystkie zmysły – zdecydowanie lepiej zapamiętuje to, czego się uczy. Innowacja „Zakodowane zdrowie” łączy ze sobą to wszystko. Głównym jej celem bowiem jest wspieranie wielostronnego, harmonijnego rozwoju dziecka, rozwijanie jego uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Innowacja ta płynnie łączy naukę kodowania z profilaktyką prozdrowotną.

Podczas zajęć otwartych dzieci na macie do kodowania układały kolorowe kubeczki, by później odgadnąć co będzie tematem dnia, następnie po krótkiej pogawędce na ten temat przeszły do dalszych działań. Ich Panie przygotowały dla nich różne zabawy edukacyjne, m.in. obrazkowe sudoku, owocowo-warzywne bingo, grę planszową „zdrowe – niezdrowe”, „zakodowaną drogę”. Dodatkową atrakcją była „wizyta” robota edukacyjnego „Wonder Dash”, którego Smerfy uwielbiają. Jak pisze producent Dash to robot, którego można wykorzystać do nauki oraz zaprogramować na wiele sposobów. Może on reagować na głos, odnajdować przedmioty, tańczyć i śpiewać. Robotem kieruje się za pomocą tabletu lub smartphona oraz intuicyjnych, graficznych aplikacji, które dziecko z łatwością obsłuży. Poprzez zabawę z robotem dzieci wchodzą w świat programowania (tworzenie zdarzeń, algorytmów, budowanie sekwencji, pętli i wiele innych). Przy tym zupełnie nieświadomie rozwijają kluczowe w naszych czasach umiejętności: logicznego myślenia skupionego na rozwiązywaniu problemów, kreatywnego podejścia, precyzyjnego prezentowania swoich myśli, współpracy i podstaw j. angielskiego (nauka poprzez zabawę). Dodatkowo z punktu widzenia dziecka, roboty to przede wszystkim świetna zabawa: możliwość jednocześnie „grania” na tablecie i obserwowania na żywo robota, który wykonuje nasze polecenia! Ja z tym opisem zgadzam się w stu procentach. Jest to znakomita pomoc edukacyjna zarówno dla dziecka, jak i nauczyciela. Zadaniem Dasha dodatkowo na ten dzień była pomoc dzieciom w utrwaleniu nazw warzyw i owoców, a co najważniejsze sprawienie, by na ich twarzach zagościł jeszcze szerszy uśmiech.

Uważam, że takie zajęcia są dla dzieci atrakcyjne, ciekawe, efektowne i efektywne. Cieszę się również, że mogłyśmy podzielić się naszą pracą ze współpracownikami. Mam nadzieję, że im się podobało i nasze pomysły przydadzą im się podczas ich zajęć i zabaw z dziećmi 🙂

Anna Kasztelan

 

W kwietniu podjęliśmy  w naszej grupie rozmowy na temat zmian w przyrodzie związanych z nadejściem wiosny. Następnie przeszliśmy do zagadnień związanych z ochroną przyrody i ekologicznym postępowaniem na co dzień. Z kolei ostatni tydzień kwietnia upłynął nam na zgłębianiu tematyki komputerów, robotów, a także sposobów spędzania wolnego czasu.

Na początku miesiąca rozmawialiśmy o pierwszych oznakach wiosny, o budzącej się przyrodzie oraz o wiosennych powrotach ptaków.

Drugi tydzień kwietnia przeznaczyliśmy na poruszeniu tematyki ochrony przyrody. Szukaliśmy wspólnie odpowiedzi na pytanie „Jak można pomagać w ochronie przyrody?”. Poznaliśmy także tajniki pracy ekipy śmieciarki oraz uczyliśmy się prawidłowego segregowania śmieci.

Mówiliśmy również o kwietniowej pogodzie i próbowaliśmy odgadnąć, skąd wzięło się powiedzenie „Kwiecień plecień, bo przeplata…”  Omawialiśmy przy okazji kwestię zmian klimatycznych, między innymi na przykładzie pojawiania się gwałtownych wiatrów oraz powstawania tornada. Wykonaliśmy również eksperyment pokazujący sposób poruszania się tornada.

Założyliśmy „Wiosenny kalendarz pogody”, na którym zaznaczaliśmy zjawiska pogodowe w postaci symboli. Ponieważ w kwietniu było dużo słonecznych i ciepłych dni, udało nam się wyjść na dwór i korzystając ze sprzyjającej pogody, wybraliśmy się na pierwszy wiosenny spacer. Smerfy miały także  okazję pobawić się w ogrodzie przedszkolnym przy użyciu zabawek i sprzętów ogrodowych – piłek, samochodu, kosza do celowania.  W tym miesiącu Smerfy  wyczekiwały z radością i niecierpliwością  możliwości spędzenia czasu na wspólnych zabawach ruchowych na dworze 🙂

Pani  Marlena i pani Ania przeprowadzały także cotygodniowe zajęcia z programowania w ramach innowacji „Zakodowane zdrowie”, a także przy użyciu naszego grupowego robota- Dash’a.

W celu upamiętnienia Dnia Ziemi, który przypada na dzień 22 kwietnia, zaproponowaliśmy  dzieciom wykonanie zadania domowego. Polegało ono na wykonaniu zdjęcia przy użyciu ozdobionej w przedszkolu ramki. Zdjęcie miało przedstawiać „kadr przyrody”. Wykonane prace zostały przesłane przez rodziców  na nasz grupowy e-mail, a następnie umieściliśmy je w aplikacji KidsUp.

Rozmawialiśmy także o urządzeniach komputerowych, o robotach, odpowiadaliśmy na pytanie, czym jest robot i do czego służy to urządzenie. Poruszyliśmy przy okazji zagadnienie sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci – które aktywności są korzystne dla dzieci, a które nie.

  Małgorzata Leończuk

Pierwszy marcowy projekt rozwijał w nas „artystyczną duszę”. Poznaliśmy zawód artysty oraz jego pracownię. Potrafimy wykorzystywać różne  techniki plastyczne, aby wyrażać swoje emocje i samemu poczuć się twórcą tworząc ciekawe dzieła artystyczne.

Następnym projektem, który realizowaliśmy był ”Ziemia nasza planeta”, w którym to zgłębiliśmy wiedzę na temat ciekawych miejsc na Ziemi, by przyjrzeć zjawiskom przyrodniczym oraz zobaczyć  świat zwierząt żyjących na ziemi, pod wodą i pod ziemią. Podróżowaliśmy  dookoła świata, aby odkrywać jego tajemnice i  poznać  cztery żywioły na Ziemi. Wybraliśmy się w ciekawą  wycieczkę do Włoch oraz do ciepłych krajów. Korzystaliśmy w swoich podróżach z prezentacji multimedialnych, książek podróżniczych,  map  i globusa.

Następnym tematem  było życie w czasach dinozaurów żyjących miliony lat temu. Temat ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci.

W kolejnym projekcie spoglądaliśmy na niebo pełne gwiazd i poznawaliśmy gwiazdy oraz planety. Wyruszyliśmy w kosmiczną podróż, by lepiej poznać gwiazdozbiory, przyjrzeć się księżycowi. Wiemy już, czym zajmuje się astronom ,  a czym astronauta. Próbowaliśmy również odpowiedzieć na pytanie: „Jak świat będzie wyglądał za sto lat?”.

22 marca br. powitaliśmy wiosnę, która zostawiłam nam ukryte na boisku zagadki oraz wiosenne zadania. Pani Wiosna poprosiła o wykonanie przez dzieci wiosennego tulipana, posianie rzeżuchy oraz zaśpiewanie i zatańczenie dla niej.

Bawiliśmy się z literami: G, g, Ł, ł ,F, f, Z, z , zapoznaliśmy się z ich obrazem graficznym, odczytywaliśmy krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności. Doskonaliliśmy umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10. Uczyliśmy się wyrażać nasze pojmowanie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu – za pomocą komunikatów pozawerbalnych, rozwijaliśmy przy tym naturalną kreatywność w różnych formach aktywności.

                                                       Wychowawczynie

Celem głównym programu jest rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dzieci poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych oraz czerpania radości w odkrywaniu nowego. Zabawy są tak zorganizowane, by ciekawiły dzieci, pobudzały do myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań, a przede wszystkim angażowały je do działania. Program jest skierowany do dzieci 3-6 letnich. Jego realizacja przy niewielkim wkładzie i właściwie z materiałów, które mamy pod ręką lub są łatwo dostępne umożliwia poszerzenie i pogłębienie wiadomości dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnych środków, form i metod pracy.

Tematyka eksperymentów prezentuje się następująco:

 • Tajemnice wody
 • Tajemnice powietrza
 • Zjawiska atmosferyczne
 • Tajemnice optyki
 • Tajemnice akustyki
 • Tajemnice roślin
 • Szybkie eksperymenty dla każdego

Anna Kasztelan

 

 

 

Luty w naszej grupie okazał się miesiącem, w którym z powodu sytuacji związanej z pandemią musieliśmy przejść w tryb nauczania zdalnego. W pierwszym tygodniu lutego tematem naszych zajęć były „Zimowe obserwacje i eksperymenty”. Rozmawialiśmy o tropach zwierząt na śniegu, eksperymentowaliśmy z lodem, dowiedzieliśmy się w jaki sposób można pomóc zwierzętom przetrwać zimę.

W drugim tygodniu lutego wróciliśmy do przedszkola, który obfitował w kilka atrakcji. W środę, 10 –tego lutego  dzieci bawiły się na „Balu karnawałowym”, podczas którego odbyło się wiele zabawnych konkurencji, takich jak: taniec z balonem, balonowa siatkówka, taniec z kotylionami, pałaszowanie „orzechów przez wiewiórki”  bez użycia rąk, pokaz mody – prezentacja strojów. Zabawa została uwieczniona na zdjęciach, które zostały umieszczone w aplikacji KidsUp. Po zakończeniu części balu z konkurencjami, dzieci usiadły do stołu by odpocząć i zjeść deser – galaretkę z bitą śmietaną oraz przekąski przyniesione przez dzieci. Już dzień później obchodziliśmy Tłusty Czwartek. Z tej okazji na podwieczorek dzieci zjadły pyszne pączki, a wcześniej wykonały pracę plastyczną z pączkiem w roli głównej. Również w tym dniu, podczas zajęć porannych realizowaliśmy innowację „Zakodowane zdrowie”, której tematem były „Bakterie i wirusy”.

W piątek rozmawialiśmy o  nadchodzących Walentynkach, o sposobach okazywania uczuć bliskim. Wykonaliśmy pracę plastyczną w formie kwiatka, którą dzieci mogły następnie zabrać ze sobą do domu.

Zajmowaliśmy się również w tym czasie tematyką związaną ze sztuką. Dzieci dowiedziały się czym zajmuje się malarz oraz rzeźbiarz oraz jakie narzędzia są im potrzebne w pracy. Wykonały rzeźby z masy solnej oraz bawiły się kolorem sprawdzając, jakie mogą powstać nowe kolory podczas połączenia dwóch lub trzech barwników. Dzieci poznały też najważniejsze dzieła sztuki europejskiej takie jak: „Dama z gronostajem”, „Mona Lisa” Leonarda da Vinci oraz „Słoneczniki” Vincenta van Gogha.

W drugiej  połowie  lutego przeszliśmy ponownie do trybu pracy zdalnej. Kontynuowaliśmy tematykę sztuki.  Odbyliśmy między innymi wirtualną podróż do muzeum Van Gogha w Amsterdamie, w którym mogliśmy podziwiać w specjalnych „pokojach” jego najważniejsze dzieła. Dzieci dowiedziały się także czym jest teatr, co się w takim miejscu odbywa, jak może wyglądać teatr, poznały  pracę  aktora oraz cechy dobrego aktora.  Poruszaliśmy również temat kulturalnego zachowywania się w teatrze  podczas oglądania spektaklu. Dzieci poznały nazwy lalek teatralnych, wykonywały własne paluszkowe pacynki, które mogły następnie użyć do zabawy w teatr. Zaproponowaliśmy dzieciom obejrzenie spektaklu pt. „Baśń o trzech konikach” Teatru Animacji z Poznania, udostępnionego widzom poprzez Internet.

W tym miesiącu kontynuowaliśmy także nasze zabawy z literkami –  poznaliśmy litery S, W, R. Bawiliśmy się słowami i wyrazami, rozpoznawaliśmy poznane litery na początku i na końcu wyrazy, dzieliliśmy wyrazy na sylaby, wypowiadaliśmy przykłady własnych słów rozpoczynających się podaną literą.

                                                                                                          Małgorzata Leończuk

Po powrocie z ferii zimowych  przygotowywaliśmy się do Święta  Babci i Dziadka, dla których dzieci wykonały laurkę, nauczyły się wiersza oraz  piosenki. „Smerfy” swoim  babciom i dziadkom składały  życzenia w formie wierszyka, śpiewały piosenkę o bliskich oraz wręczyły upominek.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu oraz w zabawach muzyczno-ruchowych i w tańcach. Uwrażliwialiśmy „Smerfy” na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i lodzie,  rozmawialiśmy także na temat zagrożeń podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy.

W obszarze poznawczym dzieci kształtowały umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na temat swoich babć i dziadków, doskonaliły umiejętność syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej, poznały zapis graficzny litery „N”, „n”, kształtowały umiejętności rozpoznawania i nazywania liter, wdrażały się do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter. Dzieci ćwiczyły umiejętności: dzielenia wyrazów na sylaby,  myślenie przyczynowo-skutkowego – porządkowanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem). Przedszkolaki dodawały i odejmowały na konkretach. Poprzez różne formy aktywności rozwijały kreatywności, poczucie rytmu oraz umiejętność interpretacji muzyki ruchem.

Drugim kręgiem tematycznym omawianym w miesiącu styczniu były sporty zimowe. „Smerfy” chętnie uczestniczyły w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu, wiedząc jak ważne dla zdrowia jest odpowiedni dobór stroju, aktywność fizyczna, właściwe odżywianie, hartowanie organizmu. W obszarze poznawczym dzieci poznały obraz graficzny głoski „c” – litery „C”, „c” oraz  obraz graficzny cyfry „0”, doskonaliły umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, przeliczały i porównywały liczebności zbiorów, segregowały, klasyfikowały przedmioty według podanego kryterium, ćwiczyły umiejętności posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo, po równo oraz rozwijały wrażliwość i wyobraźnię muzyczną.

Miesiąc  styczeń okazał się bardzo krótkim, ale bardzo pracowitym okres w przedszkolu 🙂

Wychowawczynie

Grudzień upłynął nam w bardzo świątecznej atmosferze. Przygotowywaliśmy się do występu jasełkowego – dzieci mogły pokazać swoje umiejętności aktorskie  podczas przedstawienia. Ćwiczyliśmy w tym celu tańce, powtarzaliśmy role, uczestniczyliśmy w próbach. I chociaż nie mieliśmy możliwości wspólnego spotkania się w naszym przedszkolu, mamy nadzieję, że rodzinne obejrzenie nagranego przedstawienia jasełkowego sprawiło Rodzicom radość.

Chcemy raz jeszcze podziękować wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w przygotowania do Jasełek: za wymyślne stroje, dostarczenie choinek, przygotowanie poczęstunku dla dzieci.

Nasze Jasełka odbyły się 16 grudnia. O godz. 9.30 dzieci rozpoczęły występ, który był jednocześnie nagrywany przez Panie. Dzieci przebrane za swoich rówieśników z różnych stron świata przedstawiły odwiedziny małego Jezuska i złożenie mu darów.  Po występie przedszkolaki odwiedził św. Mikołaj/Gwiazdor, który rozdał dzieciom prezenty, ponieważ, jak powiedział – były na pewno grzeczne.

Po części głównej dzieci zasiadły do stołu i łamiąc się opłatkiem złożyły sobie życzenia.  Następnie nadszedł czas na poczęstunek przy cieście, pierniczkach i ciepłej herbacie i wspólnym kolędowaniu.

Oprócz zadań związanych z przygotowywaniem świątecznego spotkania skupiliśmy się w grudniu na tematyce świąt Bożego Narodzenia. Dzieci opowiadały, w jaki sposób w ich domach rodzina przygotowuje się do tych wyjątkowych dni. Rozmawialiśmy o robieniu porządków, przygotowywaniu dekoracji i smakołyków. Wykonaliśmy także dekoracje świąteczne, które ozdobiły nasze choinki, a 6 grudnia Mikołaj zostawił dzieciom słodkie upominki w butach i nawet pokazał się nam przez chwilę. Rozmawialiśmy o tym, co to znaczy być dobrym oraz czym jest uprzejmość i cierpliwość. Podczas zajęć omawialiśmy również temat emocji  –  radości, a także wartości, jaką jest miłość.

Dzieci zapoznały się z obrazem graficznym i brzmieniem litery „b” i „B” oraz wykonywały zadania poznając zapis cyfry „9” i licząc do dziewięciu.

W kolejnych dniach grudnia rozmawialiśmy o zjawiskach pogodowych związanych z zimą, przygotowaniach zwierząt do tej pory roku oraz o pomocy, jaką można nieść w tym czasie niektórym zwierzętom. Dzieci zastanawiały się także, jakie zwierzęta zasypiają zimą i które ptaki zostają na zimę w Polsce.

Przypomnieliśmy sobie również dni tygodnia oraz uczyliśmy się nazw miesięcy,  Dzieci ćwiczyły rozumienie następstw czasowych.

21 grudnia dzieci razem z paniami upiekły wspólnie pierniki, a następnego dnia udekorowały je lukrem. Każdemu podobała się zabawa w pieczenie i dzieci nie mogły doczekać się spróbowania własnoręcznie zrobionych słodkości.

 

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w Nowym Roku 2021 🙂

 

Wychowawczynie

W listopadzie zajmowaliśmy się kręgiem tematycznym dotyczącym odkrywania najbliższych dzieciom miejsc. W poszczególnych tygodniach rozmawialiśmy o najbliższym otoczeniu (dom, przedszkole, miasto), Polsce, dawnych czasach a także o rodzinie. Podczas zajęć przedstawialiśmy miejsce zamieszkania i najbliższą okolicę. W trakcie zabawy dydaktycznej utrwalaliśmy adres zamieszkania oraz poznaliśmy zasady bezpieczeństwa dotyczące jego podawania obcym osobom. Rozmawialiśmy także o tym, dlaczego warto mieć sąsiada. Dowiedzieliśmy się o środkach transportu, którymi można udać się do przedszkola.

Poznaliśmy symbole narodowe oraz dowiedzieliśmy się dlaczego Święto 11 Listopada jest takie ważne oraz co się wydarzyło 102 lat temu. W przeddzień Święta Niepodległości wykonaliśmy godło Polski, odśpiewaliśmy hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego” oraz wzięliśmy udział w quizie wiedzy o Polsce.

W połowie listopada przenieśliśmy się w dawne czasy, aby dowiedzieć się w jaki sposób podróżowano kiedyś, jak wyglądały dziecięce zabawy, jakimi zabawkami bawiły się dzieci. Dowiedzieliśmy się czym jest kodeks rycerski oraz czego symbolem są insygnia królewskie. Poznaliśmy również historie związane z polskimi królami. Słuchaliśmy legendy o królowej Jadwidze, Smoku Wawelskim, wianie św. Kingi i o Warsie i Sawie. Wykonaliśmy zabawy badawcze „Woda i sól z Wieliczki” oraz „Dlaczego ubywa wody w Wiśle?”.

Ponadto rozmawialiśmy o sposobach spędzania czasu z rodziną, przypomnieliśmy sobie nazwy członków rodziny. Rozmawialiśmy o tym, czym są uczucia i w jaki sposób można je wyrażać.

W tym miesiącu nauczyliśmy się piosenek: „Tutaj mieszkam”, „Listopadowa piosenka” oraz utrwalaliśmy piosenkę „Jesień malowana”.

Zapoznaliśmy się z obrazem graficznym liter „t”, „u”, „k”, „d”, rozpoznawaliśmy, w których wyrazach występuje podana litera, czytaliśmy proste wyrazy i dzieliliśmy je na sylaby. W trakcie zajęć matematycznych poznaliśmy cyfry od 6 do 8.

Rozpoczęliśmy także przygotowania do Jasełek. Każde dziecko otrzymało swoją rolę – uczyliśmy się swoich kwestii, układów tanecznych, aby następnie przystąpić do prób do przedstawienia.

25 listopada świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Poznaliśmy historię powstania pierwszego pluszowego misia – „Teddy’ego”, uczyliśmy się rymowanki o niedźwiadku z pokazywaniem, wzięliśmy udział w zabawie logopedycznej „Plaster miodu” oraz w zabawie ćwiczącej małą motorykę „Łapka misia”. Rozpoznawaliśmy znane misie, dowiedzieliśmy się jak wyglądały pierwsze pluszowe misie i jak wyglądają produkowane teraz. O godz. 10.00 wzięliśmy udział w wydarzeniu online „Dzień Misia z Teddy Eddie: odwiedziny w domu misia”.  Miś Teddy Eddie oprowadził nas po swoim domku, pełnym zabawnych gości i wesołych niespodzianek. 

W ostatnim dniu listopada odbyła się zabawa „andrzejkowa”, dzieci dobrze się bawiły i chętnie uczestniczyły w przygotowanych wróżbach andrzejkowych. 

Wychowawczynie

Za nami już drugi miesiąc edukacji w tym roku szkolnym. Tak jak poprzednio nie obyło się bez niespodzianek. Tych miłych, ale również tych bardziej niecodziennych, bowiem znów musieliśmy zostać w dom.

Na początku miesiąca w naszej sali zagościły nowe zabawki. Dzięki uprzejmości Rodziców- Smerfy cieszą się nowym warsztatem z wieloma akcesoriami, drewnianą piękną kuchnią oraz nowymi ślicznymi lalkami „bobasami”. Jeszcze raz w imieniu naszym i dzieci serdecznie dziękujemy!

Pierwsze dwa tygodnie minęły nam pod hasłem „ Jesień”. Rozmawialiśmy o jej barwach, oznakach, darach – jakie nam przynosi, o przetworach, zmianach zachodzących w przyrodzie. Poznaliśmy między innymi: warstwy lasu, nazwy grzybów i dzieliliśmy je na jadalne oraz trujące, nazwy różnych drzew, nauczyliśmy się rozpoznawać je po liściach i dopasowywać do nich ich owoce. Jednego dnia nawet nasza sala zmieniła się w warzywny ogród i owocowy sad. By następnego móc przeobrazić się w kuchnię, w której samodzielnie przyrządziliśmy sałatkę owocową. Naprawdę wszystkim smakowała, a Panie kucharki stwierdziły, że przydaliby się im tacy pomocnicy w przedszkolnej kuchni. Smerfy stanęły na wysokości zadania i poradziły sobie z nim świetnie. Wybraliśmy się również na stragan, by zakupić owoce, porozmawiać o uprawie warzyw i owoców oraz o pracy sprzedawcy. Musimy przyznać, że nasze Smerfy są bardzo dociekliwe.

Temat kolejnego tygodnia to „Uczymy się dbać o zdrowie”.  Zaczęliśmy od burzy mózgów    i zadaliśmy sobie na przykład takie pytania, jak: „Czym jest zdrowie?”, „Jak należy o nie dbać?, „Co robimy, aby być zdrowym?”, „Kto pomaga nam dbać o zdrowie i do kogo się udajemy, gdy jesteśmy chorzy?”. Poznaliśmy nazwy różnych witamin, wiemy już gdzie się one znajdują. Umiemy bardzo dobrze dbać o nasze zęby i higienę osobistą, wiemy jak bardzo to jest ważne. Dowiedzieliśmy się również jak potrzebny jest nam ruch, aktywność fizyczna   i dlaczego powinniśmy dbać o odpowiedni ubiór. Pod koniec tego tygodnia również zostaliśmy zmuszeni przenieść naszą naukę do domów i ponownie z pomocą Rodziców mogliśmy realizować nasz plan działania, za co jesteśmy bardzo wdzięczne. Dziękujemy za fotorelacje, którymi tak chętnie się Państwo z nami dzielili. Bardzo lubimy oglądać, z jakim zaangażowaniem Smerfiki wykonują w domu przygotowane dla nich zadania.

Kolejny tydzień minął nam na pracy zdalnej, gdzie rozwodziliśmy się nad tematem „Niezwykły rytm przyrody”. Przypomnieliśmy sobie nazwy pór roku, nazwy dni tygodnia i miesięcy. Rozwijaliśmy umiejętność dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku. Dzieci tworzyły kalendarze, piękne prace plastyczne. Oglądały ciekawe filmy, grały w gry edukacyjne, śpiewały, tańczyły, bawiły się ze swoimi rodzicami. Miały okazję po części pokazać swoim rodzinom jak pracują w przedszkolu.

Natomiast na koniec miesiąca tematem wiodącym był „Mój dom i moja okolica”. Rozmawialiśmy o tym gdzie mieszkamy, jak mieszkamy, jak wygląda nasza droga z domu do przedszkola, o tym, kim jest sąsiad, jakich mamy sąsiadów, czy mieszkam na wsi, czy w mieście i czym one się różnią. Ćwiczyliśmy przedstawianie się oraz adresy, wiemy już, komu możemy udzielać takich informacji.

Poza tym robiliśmy mnóstwo innych rzeczy, np. zachwycaliśmy pięknymi pracami plastycznymi, ćwiczyliśmy samodzielność, motorykę małą i dużą, bawiliśmy się cyframi i literami, uczyliśmy się współpracy w grupie, pracowaliśmy z książką, realizowaliśmy programy i innowacje. Za nami miesiąc ciężkiej pracy, a my nie chcemy i nie mamy zamiaru zwalniać tempa.

Zachęcamy do rozmów z dziećmi na temat tego czego się dowiedziały, co robiły oraz do wspólnych zabaw także w domu. Za sprawą tego, co mamy pod ręką, produktów, przedmiotów i czynności życia codziennego (np. podczas gotowania) możemy się uczyć na różne sposoby, w bardzo miły i kreatywny sposób. Jednocześnie wzmacniając więź z dzieckiem.

Wychowawczynie

Za nami pierwszy miesiąc przedszkola. Początek roku szkolnego był czasem ważnym dla dzieci ze względu na to, że  mogły spotkać się po długim czasie z koleżankami i kolegami. Pogoda nam dopisywała, dlatego mogliśmy pozwolić sobie na wychodzenie do ogrodu przedszkolnego i  wspólną zabawę na świeżym powietrzu.

Wrzesień był także miesiącem adaptacji. W naszej grupie nastąpiło bowiem kilka ważnych zmian: nowa sala, nowe koleżanki i nowi koledzy, nowe panie wychowawczynie.  Nasze Smerfy radzą sobie w nowych warunkach bardzo dobrze, zarówno te, które wcześniej uczęszczały do naszego przedszkola, jak i Smerfy, które rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem w tym roku szkolnym. Dzieciom szczególnie spodobał się nowy dywan z wizerunkiem przyjaznych lam oraz nowe ciekawe zabawki 🙂

W ciągu pierwszych dni pobytu w przedszkolu przeprowadzaliśmy zabawy integracyjne, których celem było zapoznanie się dzieci oraz utrwalenie imion kolegów i koleżanek. Każdy Smerf wybrał także swoją szafkę, do której przez cały rok szkolny będzie mógł chować swoje skarby, np. wykonane prace.

„Przyjaźń” była tematem, który poruszaliśmy we wrześniu. Rozmawialiśmy o wakacyjnych wspomnieniach, czytaliśmy różne teksty literackie, poznaliśmy zasady bezpiecznej zabawy w przedszkolu oraz na placu zabaw. Wspólnie wykonaliśmy Kodeks Przedszkolaka oraz omówiliśmy zasady obowiązujące podczas pobytu w przedszkolu.

Kolejny temat, który omówiliśmy w tym miesiącu dotyczył bezpieczeństwa. Dzieci zapoznały się z opowiadaniem, dzięki któremu dowiedziały się jak ważna jest znajomość swojego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania, zwłaszcza w sytuacji, w której dziecko podczas zabawy może oddalić się od opiekunów. W ramach tygodnia dotyczącego bezpieczeństwa Smerfy dowiedziały się również, czym zajmuje się ratownik medyczny, lekarz, policjant i strażak, a także przypomniały sobie numer alarmowy.

Przez kilka dni przeszliśmy na naukę zdalną. Z pomocą Rodziców mogliśmy realizować nasz plan działania, za co jesteśmy bardzo wdzięczne. Dziękujemy za fotorelacje, którymi tak chętnie się Państwo z nami dzielili, bardzo miło było widzieć, z jakim zaangażowaniem Smerfiki wykonywały przygotowane dla nich zadania.

Po powrocie obchodziliśmy Święto Przedszkolaka. Dzień ten spędziliśmy na zabawach i jeszcze lepszym poznawaniu siebie. Wykonywaliśmy tory przeszkód, by udowodnić jakimi jesteśmy Super Przedszkolakami – w nagrodę otrzymaliśmy dyplomy, odznaki i słodką niespodziankę.

Z kolei 22 września br. udało nam się wyjechać na pierwszą, w tym roku szkolnym – wycieczkę. Wybraliśmy się do przemiłych gospodarzy z miejscowości Zawady. Smerfy wzięły udział w zbiorach ziemniaków. Dzielnie wykonały swoje zadanie – sprawnie i z przejęciem napełniały swoje wiaderka i koszyczki ziemniakami 🙂 W nagrodę czekał na dzieci pyszny poczęstunek w postaci gorących ziemniaków z masełkiem i solą, placków ziemniaczanych oraz ciepłej herbaty z cytryną. Wszystkie Smerfy z apetytem. Na zakończenie pobytu dzieci bawiły się na placu zabaw.

To  jednak nie koniec atrakcji, które miały miejsce w naszej grupie w tym miesiącu. Kolejna niespodzianka spotkała nas już trzy dni później, 25 września – Smerfy miały możliwość obejrzenia spektaklu przedstawianego „na żywo” za pomocą platformy internetowej. Obejrzeliśmy przejmujący spektakl, pt. „Królowa śniegu” na motywach znanej baśni H. Ch. Andersena. Przywitaliśmy także nową porę roku – jesień. Bawiliśmy się kasztanami, żołędziami, orzechami. Liczyliśmy, układaliśmy kształty, rytmy. Zachęcamy do takich prostych zadań także w domu. Za sprawą jesiennych darów możemy się uczyć na różne sposoby, w bardzo miły i kreatywny sposób. Przez cały miesiąc tworzyliśmy także różnorodne prace plastyczne.

Natomiast w ostatni dzień września świętowaliśmy Dzień Chłopca, który obfitował w zabawy, konkursy, prezenty, tańce i niespodzianki. Śmiechom i radości nie było końca! Spotkaliśmy się także z funkcjonariuszką Policji, co było okazją do utrwalenia zasad bezpieczeństwa.

To dopiero początek naszych tegorocznych przygód, a tyle zdążyło się już wydarzyć! Ciekawi jesteśmy, jakie jeszcze niespodzianki kryje przed nami rok szkolny 2020/2021 🙂

Wychowawczynie

W projekcie „Zimowo i karnawałowo” przybliżyliśmy dzieciom warunki życia ludzi na biegunie północnym i południowym. Przedszkolaki poznały zwierzęta klimatu polarnego. Podczas trwania projektu kształtowaliśmy wrażliwości na dobro, piękno, prawdę oraz postawę opiekuńczości i odwagi. Zajęliśmy się również rozwijaniem intuicji geometrycznej oraz wprowadziliśmy zabawy badawcze. Wdrożyliśmy dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków. Wiemy, że trzeba  przewidywać następstwa różnych działań i konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia. Zwróciliśmy uwagę na  zachowania świadczące o tolerancji i akceptowaniu innych. Utrwaliliśmy pojęcia związane z miarą: „długi – krótki”, „szeroki – wąski” oraz klasyfikowaliśmy obiekty. Poznaliśmy litery drukowane i pisane „b”, „B”; „s”, „S”, „w”, „W” oraz pojęcie liczby 9.

Kolejnym tematem, którym zajmowaliśmy się był karnawał. W tym okresie odbywają się bale przebierańców. 13 lutego br. sala „Puchatków” zamieniła się w salę balową, wyglądała bajecznie i kolorowo, przystrojona kolorowymi serpentynami i balonami. Przepięknie przebrane dzieci z dumą prezentowały wymyślne stroje. Niezliczone księżniczki, czarownice, kowboje, policjanci, wróżki, żabki, biedronki, motylki, kotki, myszki, piraci a także inne postacie z kreskówek – opanowały na kilka godzin nasze przedszkole.  Niezliczone konkursy taneczne, zabawy ruchowe do muzyki dostarczyły „Smerfom” wiele radości. Przy wesołej, skocznej  muzyce nikt nie mógł się nudzić i narzekać, a dzieci wspólnie ze swoimi paniami bawiły się wyśmienicie.  Zabawa karnawałowa umożliwiła dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze, a wspólna zabawa przyniosła wiele radości, a właśnie toto było głównym celem zorganizowanego balu.

Marlena Krzyścin

Wraz z projektem „Uroki zimy, pamiętamy o Babci i Dziadku” znów wzbogaciliśmy swoją widzę. Na początku zapoznaliśmy się z następstwem czasu i jego rytmiczną organizacją. Obserwowaliśmy otoczenie i wyjaśnialiśmy zjawiska związane z zimą. Utrwaliliśmy nazwy pór roku , nazwy miesięcy i dni tygodnia oraz próbowaliśmy dokonać  prostych obliczeń czasowych. Wdrażaliśmy się do posługiwania się zegarem i kalendarzem z wykorzystaniem zwrotów: „dziś”, „jutro”, „wczoraj”. Uczyliśmy się  piosenek o zimie i omówiliśmy różne zimowe dyscypliny sportowe. Nawet niektórzy z nas deklarowali, które z nich są szczególnie ciekawe, a które mało interesujące. Przypomnieliśmy sobie, jak ważne jest przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia (uprawianie sportów zimowych) oraz dbanie o własne zdrowie: dieta, sposób ubierania się. Uczyliśmy się też jak tego dokonać i co zrobić, by stało się to naszym nawykiem. Kształtowaliśmy pojęcia liczby 7, 8 oraz posługiwaliśmy się liczbami w aspekcie głównym i porządkowym, znamy już kolejne litery: „r”, ‘R”, „n”, „N”. Podczas trwania projektu pracowaliśmy również nad umiejętnością okazywania serdeczności, miłości i szacunku bliskim. Przygotowaliśmy piękne przedstawienie dla naszych Kochanych Dziadków. Pracowaliśmy bardzo ciężko, by sprawić im przyjemność i móc ich zaprosić do naszych przedszkolnych murów oraz dla nich wystąpić. Każde z nas bardzo się starało, aby wszystko wyszło idealnie. A w ostatnim tygodniu przed feriami przyszedł czas na wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez okazywanie uczuć i potrzebę pomagania babciom i dziadkom. Z pomocą Pań przygotowaliśmy prezenty, scenę i poczęstunek dla naszych najbliższych. Uwiecznieniem był nasz występ dla Babć i Dziadków z wierszami i piosenkami przygotowanymi specjalnie dla nich. Mamy nadzieję, że im się podobało i sprostaliśmy zadaniu, ponieważ dla większości z nich był to ostatni występ ich wnuczęcia, a dla nas jeden z ostatnich występów w naszym kochanym przedszkolu. Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc podczas trwania projektu, za przygotowanie strojów i atrybutów potrzebnych by nasz mały spektakl mógł się odbyć. A wszystkim Babciom i Dziadkom jeszcze raz życzymy zdrowia, szczęścia, poczucia spełnienia i by miłość Waszych wnuków zawsze była tak silna i bezinteresowna jak teraz!

Anna Kędzierska

Grupa „Smerfy” ukończyła kolejny projekt edukacyjny „Wszystko wokół nas się zmienia i przygotowania do Świąt”. Podczas trwania projektu dzieci miały możliwość przyjrzenia się domowym urządzeniom technicznym ułatwiającym ludziom życie. Zwróciliśmy uwagę dzieci na postęp techniczny w tej dziedzinie. Kształtowaliśmy  umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń elektrycznych oraz poznaliśmy  korzyści płynące z poprawnego komunikowania się. Podczas realizacji tematu przedszkolaki wzbogaciły wiedzę na temat wybranych wynalazków oraz ich historii powstania.

Kolejna część projektu dotyczyła czterech żywiołów: ogień, woda, ziemia, powietrze. Dzieci poznały  pozytywne i negatywne skutki  żywiołów. Rozpoznawaliśmy stany skupienia wody w przyrodzie, poznaliśmy obieg wody w przyrodzie. Rozbudzaliśmy zainteresowanie eksperymentowaniem poprzez prowadzenie zabaw badawczych.

Na konie projektu rozmawialiśmy o  przygotowaniach do świąt. Dzieci poznały zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem. Tradycją naszego przedszkola są spotkania świąteczne. W tym roku grupa „Smerfy” zaprezentowała przedstawienie „O bałwankach co miały złote serce”.  Przygotowania do spektaklu są długim procesem – nauczenie się przez dzieci tekstów swoich ról oraz wielu piosenek i tańców, gry na instrumentach, bez których takie przedstawienie w ogóle nie mogłoby być zrealizowane. Panie wychowawczynie przeprowadzają z udziałem dzieci wiele prób, aby każde dziecko mogło poczuć się swobodnie w swojej roli, a odegranie jej przed rodzicami nie przynosiło negatywnych emocji, było przyjemnością. Mali aktorzy z wielkim zaangażowaniem odegrali swoje role, zatańczyli, zagrali na instrumentach przed rodzicami i przybyłymi gośćmi. Piękne kostiumy oraz efektowna scenografia nadały temu spotkaniu nastrojowy klimat. Nie zabrakło również bożonarodzeniowych życzeń. Radosną niespodzianką były prezenty dla dzieci (przygotowane przez panią Dyrektor), wręczane przez przemiłego Gwiazdora.

Życzymy wszystkim, aby magia Świąt Bożego Narodzenia pozostała jak najdłużej!

Dziękujemy Rodzicom za wsparcie i pomoc przy realizacji  spotkania świątecznego w naszej grupie.

Marlena Krzyścin

W projekcie „Przedszkolak zna swój kraj, dba o siebie i zwierzęta” utrwaliliśmy wiedzę o Polsce,  symbolach narodowych. Kształtowaliśmy  poczucie przynależności narodowej poprzez udział w dniu patriotycznym. Rozmawialiśmy o  uroczystościach z okazji świąt narodowych oraz przypomnieliśmy legendy  i wybrane wydarzeniami z historii Polski.

Kolejna część projektu dotyczyła: dbania o zdrowie- poprzez utrwalanie prawidłowych nawyków i troskę o czystość, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowania nawyków zdrowego odżywiania się i  higienicznego stylu życia.

Następnym tematem, który omawialiśmy podczas trwania tego projektu było rozbudzanie zainteresowań dzieci otaczającym światem poprzez obserwację pośrednią i bezpośrednią. Znamy zasady korzystania z urządzeń multimedialnych oraz  zagrożenia związane z Internetem. Wiemy, jak właściwie reagować na niebezpieczeństwa płynące z Internetu.

Ostatni tydzień realizacji projektu poświęciliśmy trosce o zwierzęta. Wiemy, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy. Uwrażliwiliśmy dzieci na istotę pomagania ptakom podczas trudnych zimowych warunków pogodowych i bytowych. Znamy sposoby, jak pomóc zwierzęta, aby przetrwały zimę. Wiemy, które zwierzęta zapadają w sen zimowy.

A w ostatni piątek listopada zapanowała w „Smerfach” magiczna atmosfera, ponieważ obchodziliśmy Andrzejki. Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w wigilię św. Andrzeja, czyli noc z 29 na 30 listopada. Według dawnych wierzeń ta noc miała magiczną moc, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości. Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. Dlatego i u nas nie zabrakło ustawiania bucików, przekłuwania serduszek z imionami, lania wosku i wybierania zawodów, które będą wykonywać przedszkolaki w przyszłości. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy skocznej muzyce. Pod koniec zabawy „Smerfy” raczyły się słodkim poczęstunkiem. Zabawa była przednia, dzieci wróciły do domu w doskonałych humorach!

Marlena Krzyścin

Nasza grupa ukończyła projekt edukacyjny „Ja, moja rodzina i moja okolica”. Przez  trzy tygodnie  badaliśmy bliską nam tematykę, dzięki czemu wiemy więcej na temat siebie, rodziny i naszej  okolicy.

Jednym z tematów projektu było ciało człowieka. Wiemy, że ciało składa się z kości, mięśni i jest pokryte skórą. Rozmawialiśmy o zmysłach, które pomagają człowiekowi poznawać świat oraz o tym, że  zmysły czasem potrzebują pomocy: wzrok – okularów, słuch – aparatu słuchowego. Dzieci wiedzą również, że zdarzają się sytuacje, kiedy musimy sobie radzić bez któregoś ze zmysłów. W trakcie projektu poznaliśmy rolę mózgu i serca w naszym ciele oraz działanie układu pokarmowego. Rozmawialiśmy o emocjach, uczuciach i  sposobach  radzenie sobie z nimi. Szukaliśmy różnic między fantazją a kłamstwem, sytuacjami i postaciami rzeczywistymi, realnymi i zmyślonymi, fantastycznymi.

Kolejnym tematem była rodzina, więzi między rodzeństwem, struktura rodziny oraz cel rodzinnych spotkań, tradycji rodzinnych- naszych Smerfów. Zagłębiliśmy się również, w potrzebę dbania o przyjaźń, miłość, szacunek dla innych, zasad kulturalnego zachowania się w domu, przedszkolu i miejscach publicznych.

Poznaliśmy bliżej naszą okolicę, utrwaliliśmy znajomość adresu zamieszkania (ulica, numer domu lub mieszkania, nazwa miasta/miejscowości). Stworzyliśmy mapę (plan) drogi z domu do przedszkola. Wiemy, co należy zrobić kiedy się zgubimy, jakie czekają na dzieci zagrożenia na ulicy. Poznaliśmy sposoby zachowania się w sytuacji, gdy kogoś spotka niebezpieczna sytuacja. Nauczyliśmy się nowych piosenek, znamy kolejne cyfry i litery i oczywiście stworzyliśmy piękne prace zdobiące naszą szatnię przedszkolną.

Zachęcamy Państwa  do rozmów z dzieckiem na temat ludzkiego ciała, emocji, rodziny, miejsca zamieszkania, aby rozbudzić w dzieciach zainteresowanie tematyką.

Marlena Krzyścin

Jesień to doskonała pora, by przedszkolaki obserwowały zmiany w otaczającej je przyrodzie i zwracały uwagę na jej piękno. Dzieci lubią o tym dyskutować i prezentować swoje odkrycia za pomocą prac plastycznych czy ekspresji muzyczno-ruchowej. Dzięki projektowi „Pierwsze oznaki jesieni”- „Smerfy” miały okazję obserwować aktywnie przyrodę i zrozumieć zjawiska, takich jak: obieg wody w przyrodzie, spadania liści z drzew . Przedszkolaki nauczyły się, wyciągać właściwe wnioski z obserwacji.

„Smerfy” zebrały liście, kasztany i żołędzie,  utrwaliły  nazwy drzew, z których pochodzą. Z jesiennych skarbów ułożyły rytmy, zbiory które  przeliczały i szacowały. Degustowaliśmy przetwory z domowych spiżarni, rysowaliśmy linie i kształty, kreśliły  litery. Dzieci poznały  samogłoski „a”, „o” i cyfry 1, 2. Podczas trwania projektu przedszkolaki wykonały ciekawe prace plastyczne różnymi technikami na  temat jesieni, wykorzystując swoją wyobraźnię.

W tym projekcie poświęciliśmy uwagę  zwierzętom, które aktywnie przygotowują się do zimy. Wspólnie obejrzeliśmy albumy i książki o tematyce przyrodniczej, a następnie rozmawialiśmy o jesiennym lesie i jego mieszkańcach, poznając różne typy lasów. Wskazaliśmy grzyby jadalne i niejadalne, by potem wybrać się do lasu na grzybobranie.

Głoskowaliśmy, sylabizowaliśmy wyrazy, wskazywaliśmy głoskę w nagłosie i wygłosie . W swoich wypowiedziach używaliśmy  określeń porządkujących kolejność zdarzeń: najpierw, potem, później, na końcu.

Mali przyrodnicy, dzięki projektowi mieli okazję do poznawania przyrody w sposób aktywny i bezpośredni- obserwując, badając i eksperymentując.

Marlena Krzyścin

Wrzesień w grupie „Smerfy” przywitaliśmy projektem edukacyjnym „Wakacje zakończyć już pora, wracamy do przedszkola”.  Przywitaliśmy się na nowo z naszą przedszkolną salą, całym przedszkolem i ogrodem a przede wszystkim ze sobą nawzajem. Integrowaliśmy się z nowymi „Smerfami”. Tworzyliśmy „Kodeks grupowy”. Wspólnie spisaliśmy zasady, które mają panować u nas w grupie. Następnie wszystkie dzieci złożyły swój podpis pod kodeksem z obietnicą przestrzegania ustalonych reguł. Dzieci dowiedziały się również, jakie nowe zadania czekają na nich w grupie Starszaków. Zaczęliśmy swoją pierwszą pracę z książką. Co ku uciesze nauczycielek spotkało się z ogromnym entuzjazmem? „Smerfiki” same dopytywały, kiedy znów będą mogły rozwiązywać zadania. Stworzyliśmy w naszej sali kąciki zabaw i zainteresowań. Pojawił się między innymi kącik czytelniczy, matematyczny, kącik gier i układanek, mały majsterkowicz, kącik lalek, jesteśmy również w trakcie przygotowywania kącika teatralnego, w którym ma pojawić się drewniany teatr oraz kukiełki i pacynki. Kreatywność naszych dzieci nie zna granic, więc staramy się tworzyć im miejsca oraz sytuacje do jej rozwijania i eksponowania. Już nie możemy się doczekać tych przedstawień tworzonych tylko i wyłącznie przez nich. Kolejny tydzień minął nam na wspomnieniach. Było bardzo miło, kiedy dzieci dzieliły się z nami swoimi przeżyciami z wakacji, chwilami spędzonymi z bliskimi oraz przywiezionymi pamiątkami. Stworzyliśmy wystawę pamiątek i zdjęć z wakacji. Każdy opowiadał skąd dany „skarb” został przywieziony, z kim spędzali ten wyjątkowy czas, jakie emocje im towarzyszyły i jakie ciekawe lub zabawne sytuacje ich spotkały. Dowiadywaliśmy się również, co to jest odpoczynek, po co on jest, dlaczego jest potrzebny, jak można odpoczywać, z kim, dyskutowaliśmy czy odpoczywamy tylko podczas snu czy można odpoczywać aktywnie. Rozmawialiśmy o odchodzącym lecie i żegnaliśmy je nowo poznaną piosenką. Stworzyliśmy w naszej Sali miejsce dla nowych „lokatorów” a mianowicie dla patyczaków. Małych zwierzątek przypominających patyczki, gałązki. Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy zaopatrzyli nas w nowych „przyjaciół”. Tym samym umożliwiając nam obcowanie z nimi, opiekowanie się nimi i dbanie by było im w naszej sali dobrze. „Smerfy” zdecydowanie są bardzo dumne z posiadania tych zwierzątek, ponieważ nie było przez cały miesiąc dnia by ktoś nie zaprosił do naszej sali bliskiej osoby by pokazać te stworzenia. Ostatni tydzień naszego pierwszego projektu edukacyjnego odbył się pod hasłem „bezpieczeństwo”. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w sali, w przedszkolu, ale również na ulicy, w domu, podczas spacerów i zabawy na placu zabaw, interesowało nas też jak zachować bezpieczeństwo w różnych codziennych sytuacjach, w najbliżej okolicy, podczas wyjazdów wakacyjnych i nie tylko. Myślę, że przez ten tydzień opracowaliśmy wyczerpująco hasło „bezpieczeństwo”. Przypomnieliśmy sobie numery alarmowe, nauczyliśmy się wierszyka ułatwiającego zapamiętanie jak zachować bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez ulicę. Ale również zatrzymaliśmy się przy terminie „odwaga”, dyskutowaliśmy, co to jest, kto jest odważny, w jakich sytuacjach odwaga jest przydatna, czy kiedy ktoś się czegoś boi to znaczy, że nie można go nazwać osobą odważną itd. Poruszyliśmy też temat kultury i podstaw savoir vivre. Zachwycaliśmy nowymi pracami plastycznymi i technicznymi.

Pierwsze trzy tygodnie minęły nam bardzo szybko i niezwykle miło. Doszliśmy do wniosku, że mimo tego, iż wakacje są bardzo przyjemne to niezwykle za sobą się stęskniliśmy! Jesteśmy jednak wszyscy gotowi do podjęcia wyzwań, jakie postawi przed nami ten dla większości grupy już ostatni rok w przedszkolu. I z ogromnym entuzjazmem czekamy na to, co nam przyniesie 🙂

Anna Kędzierska

W dniu 19 września  grupa „Smerfy” wybrała się do Gospodarstwa KidsFarm w Przecławiu. Celem wycieczki było poznanie zawodu rolnika oraz uczestniczenie w wykopkach. Około godziny 9:00 przybyliśmy do Przecławia. Przywitała nas właścicielka Pani Ewa z mężem. Pierwszą atrakcją tego dnia był wyjazd traktorem na pole i zbieranie ziemniaków, czyli wykopki J Wszystkie dzieci (wraz z opiekunami) znajdowały się w specjalnej przyczepie, z której miały możliwość oglądania warzyw uprawnych. Po dotarciu na miejsce gospodarz opowiedział nam ciekawostki dotyczące uprawy ziemniaków, a następnie wręczył każdej parze wiklinowy kosz, do którego należało zebrać ziemniaki. Bardzo szybko kosze napełniły się ziemniakami, a na twarzach dzieci gościły uśmiechy i zadowolenie!  Kolejnym punktem programu były zabawy na placu- zabawy w piaskownicy, gra w piłkę, itp. Ostatnim punktem wizyty w Kids Farm były odwiedziny w stajni oraz w Zaczarowanym Ogrodzie. Smerfy miały możliwość bliskiego kontaktu ze zwierzętami, odwiedziły konie, kozy, owce, barana, świnkę wietnamską, żółwie oraz ptactwo. Dzieci miały niebywałą okazję nakarmienia ich pod czujnym okiem Pani Ewy. Na drugie śniadanie dzieci otrzymały pyszna kiełbaskę z grilla, która wszystkim bardzo smakowała.
Na zakończenie naszego edukacyjnego wyjazdu dzieci otrzymały „zapłatę” za wykopki- reklamówkę pełną… ziemniaków!

Z pełnymi brzuszkami i pełni niezapomnianych wrażeń i emocji wsiedliśmy do autobusu, który przybył do Obornik około godz. 13:00. Podczas drogi powrotnej na żadnej buzi nie było widać zmęczenia, tylko pełne zadowolenie!

 

Nasza grupa zakończyła projekt edukacyjny „Woda” (Woda w naszym życiu). Przez cztery tygodnie rozmawialiśmy  o wodzie, skupiając się głównie na jej codziennym wykorzystaniu. Wiemy, skąd jest woda w kranie oraz co się z nią dzieje, gdy ją zużyjemy. Znamy sposoby oszczędzania wody i wiemy, dlaczego to takie ważne. Zależy nam na tym, aby  w domu kontynuowane były rozmowy z dziećmi o oszczędzaniu wody. Dobrze jest wspólnie znaleźć sposoby na ograniczenie zużycia wody w kuchni i w łazience oraz pomóc innym domownikom nauczyć się gospodarnie ją wykorzystywać! Podczas naszych ćwiczeń w przedszkolu sprawdziliśmy też, jakie przedmioty unoszą się na wodzie i od czego to zależy. Znaleźliśmy odpowiedź na różne  pytania np.: „Dlaczego statki nie toną?”, „Dlaczego ryby potrafią oddychać w wodzie?”, „Skąd się bierze woda?” i „Czy woda ma smak, zapach?”.

Był to dla nas prawdziwie mokry miesiąc- pełen wodnej zabawy, ale także doświadczeń, eksperymentów oraz spotkań z ekspertami. Zwieńczeniem naszego projektu były prace przestrzenne związane z wodą:  łódź, pralka, zlew, akwarium.

Przeżyliśmy miesiąc pełen wrażeń, nowych doświadczeń i wspaniałej zabawy 🙂

                                                                                                             Marlena Krzyścin

 

 

 

 

 

Nasza grupa zakończyła właśnie projekt edukacyjny „Powietrze”. Dzięki podejmowanym przez nas działaniom i przeprowadzanym przez nas doświadczeniom dowiedzieliśmy się, że:

 • latawce unoszone są przez wiatr,
 • ptaki latają dzięki piórom, skrzydłom, lekkim kościom oraz silnym mięśniom,
 • człowiek od zawsze chciał latać jak ptaki, więc zaczął konstruować maszyny latające,
 • balon unosi się, bo wypełnia go ciepłe powietrze,
 • samolot lata dzięki skrzydłom, opływowym kształtom oraz mocnemu silnikowi.

Ponadto wzbogaciliśmy swoją wiedzę na temat zjawisk należących do żywiołu powietrza i ich roli w przyrodzie; uświadomiliśmy sobie pozytywne i negatywne skutki działania wiatru. Kształtowaliśmy świadomość ekologiczną związaną z koniecznością ochrony czystości  powietrza. Wzbogaciliśmy wiedzę na temat zachowań zagrażających i sprzyjających zdrowiu.  Rozwijaliśmy swoje myślenie przyczynowo – skutkowe w oparciu o pracę z historyjkami obrazkowymi.

W ramach realizowanego projektu gromadziliśmy i konstruowaliśmy liczne maszyny latające – samoloty, balony oraz latawce. Kształtowaliśmy umiejętności rozpoznawania i nazywania pojazdów powietrznych.

Przyglądaliśmy się dokładnie ptakom – ich rodzajom, wielkościom, skrzydłom, piórom, dziobom oraz kościom. W tym celu przeprowadziliśmy również kilka doświadczeń, ale przede wszystkim dokonaliśmy licznych obserwacji w najbliższej okolicy. Podczas wspólnych spacerów przyglądaliśmy się zmianom, jakie zachodzą w przyrodzie – dzięki czemu budowaliśmy wiedzę na temat powietrza.

Rozbudzaliśmy zainteresowania zjawiskami fizycznymi, w szczególności lataniem i unoszeniem się w powietrzu. Rozwijaliśmy umiejętność nazywania, grupowania i klasyfikowania przedmiotów, doskonaliliśmy umiejętności wskazywania podobieństw i różnic pomiędzy przedmiotami oraz kształtowaliśmy postawę badawczą wobec otaczającego nas świata.

Drodzy rodzice zbliżają się wakacje , a to doskonała pora na kształtowanie u dzieci pozytywnych nawyków związanych z aktywnością na świeżym powietrzu, która jest kluczowa dla jego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i poznawczego. Pokażcie dzieciom, że spacer po lesie, basen, wyjście na rower jest ważnym elementem w planie dnia rodziny.  Pomóżmy dzieciom w naturalny sposób włączyć aktywność fizyczną w ich życie 🙂

Dziękujemy za wszelką pomoc w realizacji projektu i udostępnione materiały!

Dominika Dorna

Realizując projekt edukacyjny „Rośliny” grupa „Smerfy” wybrała się do pobliskiej kwiaciarni „Kwiaty& Deco”, którą prowadzi pani Basia . Celem wizyty było wzbogacenie wiedzy na temat kwiatów oraz poznanie specyfiki pracy w kwiaciarni. Po przekroczeniu progu sklepu dzieci z zachwytem i w skupieniu oglądały „nowe” otoczenie, zarazem kolorowe i pachnące. Przedszkolaki miały okazję poprzez wzrok, dotyk oraz węch- poznać różne gatunki  kwiatów doniczkowych i ciętych np.: hiacynty, tulipany, storczyki, żonkile, róże i bratki. Dowiedziały się również, co jest niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin. „Smerfy” wiedzą, że należy dbać o kwiaty i zapewnić im odpowiednie oświetlenie oraz wodę. Pani  Basia dodała również, że niektóre kwiaty nie lubią zbyt dużej ilości wody, a innym nie sprzyja ciągła ekspozycja na promienie słoneczne. Na zakończenie spotkania wręczyliśmy przemiłej właścicielce kubek w kwiatki na herbatkę 🙂 W zamian obdarowano nas słodkościami oraz kwiatem doniczkowym, który  jest ozdobą naszego „Kącika przyrodniczego” w przedszkolnej sali.

Może kiedyś ktoś z nas zechce pracować w kwiaciarni? Bardzo dziękujemy pani Basi za tak ciekawe spotkanie  i serdeczne przyjęcie!

Marlena Krzyścin

Doskonała maszyna – ciało człowieka

Nasza grupa zakończyła właśnie kolejny projekt edukacyjny, pt. Człowiek (Ciało – cudowna maszyna). Przez cztery tygodnie badaliśmy ludzkie ciało, dzięki czemu dowiedzieliśmy się o nim wielu niezwykle interesujących rzeczy oraz poruszyliśmy bardzo istotne kwestie. Dowiedzieliśmy się m.in., że ciało składa się z kości (poznaliśmy niektóre ich nazwy), mięśni oraz że jest pokryte skórą. Uczyliśmy się naszych zmysłów, które pomagają człowiekowi poznawać świat oraz o tym, iż zmysły czasem potrzebują pomocy: wzrok – okularów, słuch – aparatu słuchowego. Dzieci dowiedziały się również, że zdarzają się sytuacje, kiedy musimy sobie radzić bez któregoś ze zmysłów. W trakcie projektu poznaliśmy rolę mózgu i serca w naszym organizmie oraz drogę pokarmu przez nasze ciało. Przedszkolaki już doskonale wiedzą, jak należy dbać o zdrowie, nasze ciało i poszczególne jego narządy oraz części. Podczas projektu otworzyliśmy ponownie nasze Centrum Badawcze, w którym znalazły się ciekawe eksponaty dotyczące budowy człowieka, ułatwiające nam poznawanie go, badanie i doświadczanie. Mimo, że projekt dobiegł już końca zachęcamy Państwa do rozmów z dzieckiem na temat ludzkiego ciała, aby poszerzać jego zainteresowanie tematyką zdrowia i ciała oraz utrwalać zdobytą wiedzę. To był bardzo ciekawy miesiąc, nie tylko dla dzieci, ale też dla nas- nauczycieli.

Dziękujemy za wszelką pomoc w realizacji tego projektu i udostępnione materiały.

Anna Kędzierska

 

Właśnie ukończyliśmy projekt edukacyjny  pt.  Ziemia.  Przez  pierwsze  tygodnie  poszerzaliśmy wiedzę na temat Ziemi – miejsca, gdzie mieszkamy i żyjemy. Dowiedzieliśmy się, że:

 • Jesteśmy mieszkańcami Polski, Europy i Ziemi;
 • Polska to kraj, który leży w Europie;
 • Ziemia ma siedem kontynentów, czyli dużych obszarów lądu otoczonych morzami i oceanami;
 • Na Ziemi występują różne rośliny i zwierzęta oraz zamieszkują ją ludzie różniący się od siebie wyglądem;
 • O Ziemię należy dbać.

Ponadto zastanawialiśmy się, jaka jest okolica, w której mieszkamy; co można w niej robić, zobaczyć, kogo spotkać; jaka jest Polska – jak wygląda, kto ją zamieszkuje; jak wygląda życie na innych kontynentach. W sali przedszkolnej zawisły mapy,  pojawił się globus oraz liczne  przewodniki, plany miejscowości, atlasy, książki, czasopisma i magazyny o tematyce podróżniczej. Pojawiło się również wiele zdjęć, plakatów, kolaży z ciekawymi miejscami, zwierzętami i roślinami oraz środkami transportu: lądowego, powietrznego i morskiego.

W okresie przedświątecznym najwięcej rozmawialiśmy o przygotowaniach do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, zwyczajach świątecznych tradycyjnych potrawach. Wspólnie robiliśmy porządki, przygotowywaliśmy różne ozdoby choinkowe  i ubieraliśmy choinkę, ozdabialiśmy pierniczki. Nauczyliśmy się wielu kolęd, słuchaliśmy także innych utworów świątecznych. Klasyfikowaliśmy i przeliczaliśmy wybrane elementy. Przy użyciu różnych przedmiotów (sznurka, butów, linijki) mierzyliśmy  łańcuchy choinkowe. Posługiwaliśmy się pojęciami: najdłuższy, najkrótszy, najwyższy, najniższy, średni, największy, najmniejszy. Podczas ćwiczeń gimnastycznych pokonywaliśmy tor przeszkód, m.in. biegaliśmy slalomem między pachołkami, przechodziliśmy nad krzesełkami, po linie.

Czas przed świętami spędziliśmy również na  przygotowania do jasełek. Najpierw z uwagą słuchaliśmy treści utworu i rozmawialiśmy o nim. Ustalaliśmy, kto jaką rolę odegra w przedstawieniu. Wspólnie przygotowywaliśmy różne elementy dekoracji, rekwizyty, a następnie dekorowaliśmy salę. Robiliśmy zaproszenia na świąteczne przedstawienie. Ćwiczyliśmy kolejność pojawiania się postaci w trakcie jasełek, tańców i recytowaliśmy swoje teksty, by jak najlepiej wypaść przed rodzicami. Przedstawienie jasełkowe wypadło wspaniale i mali aktorzy otrzymali gromkie brawa! A po przedstawieniu dzieci odwiedził Gwiazdor, który przyniósł im prezenty. Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za pomoc i wsparcie przy organizacji spotkania jasełkowego.

                                                                         Marlena Krzyścin

Zakończyliśmy właśnie projekt edukacyjny „Laboratorium naukowców”, który trwał 4 tygodnie. Podczas projektu dzieci zdobywały wiedzę o prądzie elektrycznym (w szczególności o jego właściwościach i źródłach pozyskiwania), wzbogacały słownik o pojęcia związane z elektrycznością, rozbudzały zainteresowania zjawiskami fizycznymi, rozwijały umiejętności właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz kształtowały postawy dbania o bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. Podczas zabaw tworzone były warunki do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.

Dzieci ćwiczyły również umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów, dodawania podczas zabaw z kostką, rozwijania analizy i syntezy słuchowej. Kształtowana była także  percepcja słuchowa na materiale symbolicznym oraz umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. Gościliśmy także eksperta z dziedziny fizyki. Przedszkolaki korzystały także z Centrum Badawczego i tworzyły Siatkę Pytań. Smerfy wykonały szereg różnorodnych prac plastycznych, tj. telefon komórkowy, telefon stacjonarny, żelazko, pralkę, telewizor czy komputer. Dzieci zabawiły się również w małych elektryków, tworząc obwód zamknięty, przez co badały przewodnictwo prądu różnych przedmiotów. Punktem kulminacyjnym projektu było wykonanie tzw. Makiety miasta, gdzie przedszkolaki mogły pochwalić się wiedzą zdobytą podczas projektu- poprzez tworzenie różnorodnych budowli potrzebnych do wykonania makiety.

Projekt ten rozbudził ciekawość poznawczą dzieci i zachęcił je do dalszego rozwijania wiedzy związanej z elektrycznością 🙂

Wychowawczynie

Nasza grupa ukończyła projekt edukacyjny „Kosmos”.  Przez kilka tygodni nasza sala przedszkolna była dla Smerfów niczym rakieta zabierająca nas w przestrzeń kosmiczną, byśmy mogli poszerzyć naszą wiedzę na ten temat. Na podstawie książek, ilustracji oraz makiet rozmawialiśmy o kosmosie, wyprawach kosmicznych, planetach i gwiazdach. Utrwaliliśmy  nazwy planet Układu Słonecznego, dowiedzieliśmy się, co to jest astronomia, co robią astronom i astronauta, co to jest Wielki Wóz i co można zobaczyć w planetarium.  Podejmowaliśmy dyskusje o tym, jak może wyglądać życie na nieznanej planecie i jak mogą wyglądać jej mieszkańcy. Zachwycaliśmy różnorodnymi pracami plastycznymi i plastyczno-technicznymi.

Na zakończenie tego projektu zaprosiliśmy do przedszkola wyjątkowego gościa. Był to ekspert od tematyki kosmosu i podróży w kosmos. Nasz gość pokazał nam wiele ciekawych doświadczeń, opowiedział mnóstwo ciekawostek oraz pozwolił nam brać czynny udział w swoim wystąpieniu. Bardzo dziękujemy za przekazaną, ogromnie cenną dla nas wiedzę i zapraszamy ponownie!

Wychowawczynie

Zakończyliśmy drugi projekt pt. „Jesień w lesie”. Podczas trwania projektu  dzieci obserwowały zmiany w otaczającej przyrodzie i zwracały uwagę na jej piękno. Dzieci dyskutowały i prezentowały swoje odkrycia za pomocą prac plastycznych czy ekspresji muzyczno-ruchowej. Dzięki eksperymentowi i obserwowaniu przyrody przedszkolaki opisywały zjawisko zmiany stanu skupienia wody i nauczyły się, wyciągać wnioski z obserwacji, rozpoznawały różne dźwięki związane z wodą. W parku Smerfy zbierały liście, kasztany i żołędzie. Dzieci nauczyły  się nazw drzew, z których pochodzą. Z zebranych jesiennych skarbów ułożyły rytmy, zbiory i przeliczały elementy. Z liści dzieci zrobiły  kolorowe bukiety, a z kasztanów i żołędzi złożyły ludki. Kolejne tygodnie trwania projektu poświęcone zostały tematyce zwierząt przygotowujących się do zimy. Smerfy obejrzały albumy i książki o tematyce przyrodniczej, a następnie rozmawiały o jesiennym lesie i jego mieszkańcach,  poznały  także inne typy lasów (np. dżunglę). Dzieci posadziły nasiona drzew i rozpoczęły obserwację przyrodniczą. Wskazywały grzyby jadalne i niejadalne i  rozpoznawały odgłosy lasu. Punktem kulminacyjnym projektu była wycieczka do lasu na tzw. „grzybobranie”.
Dzieci także sylabizowały wyrazy i wskazywały pierwszą i ostatnią sylabę. Poznały nowe wyrazy poprzez czytanie globalne. Smerfy uczestniczyły także w Koncercie Kolorowych Nutek „Rytm i melodia” oraz w teatrzyku „Felek Kartofelek”. Na bieżąco dzieci uzupełniały pytania do „Siatki Pytań” oraz nowe pojęcia w „Beczce Słów”. Centrum Badawcze było uzupełniane o kolejne „dary jesieni”, a także o literaturę związaną z  tematyką  lasu.

    Wychowawczynie

Nasza grupa ukończyła projekt edukacyjny „Jesień w ogrodzie”. W ostatnim czasie  badaliśmy warzywa i owoce występujące w ogrodzie. Poznaliśmy także rośliny rosnące na polu.

Wiemy się, że:

 • w ogrodzie rosną różne rodzaje owoców oraz warzyw;
 • na polu rosną różne rodzaje zbóż, dają nam one ziarno, z którego robi się mąkę;
 • na polu rosną buraki, ziemniaki i kukurydza;
 • zarówno o ogród jak i pole trzeba dbać.

Ponadto  zasialiśmy pszenicę i  obserwowaliśmy jej wzrost. Odwiedziliśmy pobliskie ogródki działkowe i hurtownie owoców i warzyw, by zgłębić wiedzę na temat drzew owocowych oraz sposobów przetwarzania, przechowywania owoców i warzyw. Przyrządziliśmy pyszny i zdrowy koktajl owocowy, by  zachęcić wszystkich do częstego  jedzenia owoców w różnej postaci. Eksperymentowaliśmy z różnymi produktami owocowo-warzywnymi.

Gorąco zachęcamy, by namawiać dzieci do jedzenia warzyw i owoców. Rodzice! Pozwólcie im je samodzielnie myć oraz obierać i kroić. Sprawicie im wielką radość, jeśli zabierzecie je na zakupy i przygotujecie im obrazkową listę zakupów. Spróbujcie, to z pewnością będzie świetna zabawa!

Dziękujemy  za wszelką pomoc i współpracę!

Wychowawczynie 🙂

W piątek, 22 czerwca br. odbyła się w grupie „Smerfy” uroczystość zakończenia roku przedszkolnego oraz pożegnania dzieci, które od września będą uczęszczały do zerówek w szkołach podstawowych. Począwszy od przemówienia Pani Dyrektor, po wręczanie dyplomów oraz występ artystyczny, którym dzieci podziękowały za wspólnie spędzony czas. Uroczystości towarzyszył podniosły nastrój, był to dzień pełen przeżyć zarówno dla dzieci, ich rodziców, jak i nauczycielek. Trzy lata wspólnych zabaw, pracy, codziennych spotkań, rozmów minęły w mgnieniu oka.

Dziękujemy Rodzicom za współpracę i zaufanie, a dzieciom życzymy uśmiechu i samych sukcesów!

We wtorek, 19 czerwca br. dzieci z grupy „Smerfy” udały się na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Po omówieniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie wyjazdu, dzieci wyruszyły w drogę. Na miejscu brały udział w warsztatach plastycznych, podczas których samodzielnie tworzyły własną pszczółkę oraz zwiedzały Ogród Botaniczny poznając ciekawostki o pszczołach. Dowiedziały się, że pszczoły dzielą się na różne gatunki: Pszczołę miodną (Pszczołę robotnicę, Trutnia, Królową pszczół) oraz Pszczołę olbrzymią, po czym przybrały odpowiednie szarfy towarzyszące podczas dalszej wędrówki po ogrodzie. „Smerfy” poszukiwały także ukrytych wśród roślin pszczół, a następnie słuchały listów, które kierowały one do dzieci. Zmęczeni, ale bogatsi w nowe, cenne wiadomości wróciliśmy do przedszkola.

Grupa Smerfy zakończyła kolejny projekt edukacyjny pt. „Woda” (Woda w naszym życiu). Przez cztery tygodnie rozmawialiśmy o wodzie, skupiając się głównie na jej codziennym wykorzystaniu. Dowiedzieliśmy się, skąd bierze się woda w naszym kranie oraz co się z nią dzieje, gdy ją zużyjemy. Poznaliśmy sposoby oszczędzania wody i dowiedzieliśmy się, dlaczego jest to takie ważne. Próbowaliśmy wspólnie znaleźć sposoby na ograniczenie zużycia wody w kuchni i w łazience oraz pomóc innym domownikom nauczyć się gospodarnie ją wykorzystywać. Podczas naszych ćwiczeń w przedszkolu sprawdzaliśmy też, jakie przedmioty unoszą się na wodzie i od czego to zależy. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego statki nie toną? To był dla nas mokry miesiąc pełen wodnej zabawy, ale także doświadczeń, eksperymentów oraz prac plastycznych. Tworzyliśmy m. in. akwarium z rybkami, podwodne życie oceanu, a także wodne środki transportu. Podczas trwania projektu korzystaliśmy z chusty animacyjnej, która doskonale imitowała nam wodę. Dzięki niej ćwiczyliśmy nasz refleks, spostrzegawczość, sprawność manualną oraz ćwiczyliśmy umiejętność rozpoznawania kolorów i przeliczania, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Celem ostatniego w tym roku projektu edukacyjnego było budowanie wiedzy o wodzie (w szczególności o sposobach jej wykorzystania przez człowieka w życiu codziennym, w transporcie), wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z wodą i sposobami jej wykorzystywania przez człowieka, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do poszukiwania przyczyn obserwowanych zjawisk, ale także rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego i stawiania hipotez, rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami przeciwstawnymi, kształtowanie nawyku oszczędzania wody, kształtowanie nawyku jej picia oraz tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

Za cały rok współpracy składamy serdeczne podziękowania! Już czekamy na następne wspólne działania! 🙂