O NAS

Realizowane programy :

 • „Rozwój – Wychowanie – Edukacja”- Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha, Wyd. Nowa Era, 2019.
 • „Elementarz sześciolatka” – Stenia Doroszuk, Joanna Gawryszewska, Joanna Hermanowska, Katarzyna Kamińska-Dolata.
 • „English through play” – mgr Katarzyna Tomaszewska
 • „Mali dzielni ratownicy”- mgr Anna Budyła
 • „Moje rączki mówią”- mgr Renata Dekielińska
 • Savoir-vivre przedszkolaka” – mgr Dorota Műllauer
 • „Taniec to sama radość”- mgr Magdalena Glabiszewska-Machowicz
 • „W moim sercu Polska”- mgr Marlena Krzyścin
 • Program adaptacyjny „Z radością do przedszkola” – mgr Karina Jaworska, mgr Justyna Wieczorek-Nowak
 • „Mały miś w świecie Wielkiej Literatury”- Aneta Konefał, Wyd. MAC, 2019.

 

Innowacja pedagogiczna:

„Od kreski do e-ski” – mgr Dorota Brączkowska, mgr Justyna Wieczorek-Nowak

„Podskocz, tupnij, klaśnij – wesołe zabawy z czytaniem” – mgr Marlena Foetke

 

Pracę dydaktyczno – wychowawczą opieramy na metodach:

 • Pedagogika zabawy,
 • Kinezjologia edukacyjna  P. Dennisona,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki  Sherborne,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Edukacja przez ruch

„Mamo, tato – co wy na to?”

Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu:

6:00 – 8:15
schodzenie się dzieci; zabawy dowolne i pod kierunkiem nauczyciela; rozmowy i zajęcia indywidualne o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne, zabawy ze śpiewem, czynności porządkowe

8:15 – 8:30
ćwiczenia poranne

8:30 – 9:00
śniadanie-czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne

9:00 – 11:30
Zajęcia z dziećmi :
z dominacją ruchu (zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia przy muzyce)
z dominacją działalności plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej (wszystkie techniki plastyczne, prace wg wzoru, wykonywanie akcesoriów do zabawy)
z dominacją działalności umysłowej (opowiadania, rozmowy, przekazywanie treści literatury, uczenie wierszy, piosenek, zabawy inscenizowane, przedstawienia kukiełkowe, imprezy i uroczystości przedszkolne, obserwacje przyrodnicze, kształtowanie pojęć matematycznych itp.)
pobyt na świeżym powietrzu w tym: zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, spacery po najbliższej okolicy, wycieczki w teren, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze

11:30 – 12:00
II śniadanie – czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe

12:00 – 13:30
odpoczynek, relaksacja, zajęcia uspakajające (słuchanie baśni, legend, opowiadań, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, zabawy dowolne, wycieczki, spacery, zabawy i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym), gry i zabawy ruchowe

13:30 – 14:00
obiad – czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe związane z przygotowaniem do obiadu

14:00 – 17:00
kontynuacja działalności, zabawy dowolne pod kierunkiem nauczyciela, ćwiczenia gramatyczne i słownikowe, praca wyrównawcza i indywidualna, rozmowy i zajęcia indywidualne, czynności porządkowe, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci

Kampania edukacyjna „Mamo, tato, wolę wodę!”
została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz patronatem merytorycznym przez Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. Akcja promuje nie tylko zdrowy tryb życia kładąc nacisk na prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną, ale także postawy proekologiczne. Środowisko przedszkolne jest istotnym miejscem kształtowania właściwych nawyków i postaw. To misja przede wszystkim dla rodziców i nauczycieli. Nadrzędnym celem programu jest zachęcenie dzieci do picia wody, która jest niezbędnym elementem zrównoważonej diety. Kampania edukacyjna „Mamo, tato, wolę wodę!” zawiera propozycje zadań i ćwiczeń dla dzieci, które nauczyciel będzie rozwijać podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolu.

W ramach zajęć poruszane będą następujące treści:

 • Co to jest „woda” i skąd pochodzi
 • Znaczenie wody dla ludzi, roślin i zwierząt
 • Zdrowy tryb życia i aktywne formy wypoczynku
 • Znaczenie picia wody dla organizmu człowieka
 • Poznanie właściwości wody, obiegu w przyrodzie, stanów skupienia
 • Zastosowanie wody w życiu codziennym
 • Wyrabianie nawyku oszczędzania wody

Udział przedszkolaków w zajęciach wzbogaci wiedzę dzieci na temat roli wody w życiu człowieka, jej możliwości i zastosowań, wpłynie pozytywnie na ich rozwój emocjonalno – poznawczy, ale także może się w znaczny sposób przyczynić do profilaktyki nadwagi i otyłości.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.