Historia

Przedszkole nasze powstało we wrześniu 1990 roku. Pierwszą siedzibę miało przy Szkole Podstawowej nr 4 zajmując jej część. Po roku funkcjonowania przedszkole znalazło swą siedzibę we właściwym dlań budynku przy ulicy Droga Leśna 29. Już tutaj, na tej właśnie ulicy nasze przedszkole obchodziło uroczyste nadanie imienia „Bajeczka”.  Przedszkole jest placówką ogólnodostępną.

W naszym przedszkolu funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.


W skład zespołu wchodzą:

 • psycholog
 • logopeda
 • rehabilitant ruchowy
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • pedagog specjalny

Dziecko oraz jego rodzina mogą korzystać z wczesnego wspomagania od chwili stwierdzenia niepełnosprawności do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Zajęcia te w naszym przedszkolu prowadzone są indywidualnie lub w grupach liczących 2-3 dzieci. Obejmują 8 godzin miesięcznie.


Wczesne wspomaganie umożliwia dziecku:

 • wykorzystanie własnego potencjału
 • rozwój psychiczny, fizyczny i mentalny
 • kontakty z rówieśnikami
 • poprawę funkcjonowania

Wiadomym jest, iż przedszkole to czas w życiu dziecka, którego nie można zaprzepaścić. To możliwość, aby zapewnić dziecku wiele zabawy, ożywiającej jego wyobraźnię, rozbudzającej ciekawość, chęć życia i aktywność. To czas, kiedy należy stworzyć warunki, by bawiąc się dzieci – uczyły się i rozwijały, żeby czuły się ważne i jednocześnie bezpieczne.

Nasze kwalifikacje, doświadczenie i zapał gwarantują Państwu taki rodzaj pracy z dziećmi, który umożliwi im działania w różnych sferach rozwojowych bez konieczności zatrudnienia dodatkowych specjalistów.


Dzieci w naszym przedszkolu:

 • co dzień będą rozwijały wyobraźnię, eksperymentowały, będą zdobywać wiedzę o świecie i sobie , będą rozwijać swe talenty i zainteresowani
 • będą rozwijały wrodzoną inteligencję i naturalne talenty, redukując ewentualne deficyty
 • każdego dnia i przez cały rok będą mogły bawić się w teatr, poznawać jego tajniki, przygotowywać przedstawienia i potem prezentować je
 • każdego dnia będą poznawać muzykę, cieszyć nią, poznawać różne gatunki, a także interpretować ją: tańczyć, malować, przedstawiać ruchem, określać emocje oraz relaksować się przy nie
 • poznają różnorakie techniki plastyczne
 • w konsekwencji: przygotują się i zdobędą niezbędne umiejętności oraz wiedzę potrzebną do podjęcia edukacji w szkole