Rada Rodziców

Kamil Karkut – przewodniczący

Daria Fąferek – skarbnik

Marta Brust – sekretarz