OPŁATY

Za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpłatność na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami).

1,00 ZŁ

Każda kolejna godzina

Opłata

Bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu to 5 godzin dziennie. Każda kolejna godzina pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1zł.