Edukacja przez ruch

Dzieci chętnie biorą udział w takich zajęciach, którym towarzyszy ruch i muzyka. System „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej wspiera  prawidłowy rozwój dziecka zapewniając wszechstronną zintegrowaną stymulację. Poruszanie się według określonej rytmicznej procedury, aktywizując zmysły wspiera wzrost poziomu integracji sensorycznej, aby w ten sposób przygotować zarówno ciało dziecka  jak i jego umysł do procesu uczenia się. Udział dzieci w zajęciach umożliwia usprawnienie i korygowanie ich zaburzonych funkcji, ale i wspomaga rozwój zdolności i zainteresowań dzieci.

„Edukacja przez ruch” w Przedszkolu nr 1 „Bajeczka” w Obornikach – informacje szczegółowe