Rekrutacja

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach
w uzupełniającym dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym

w ramach projektu

„Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych
oraz rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Oborniki”

nr RPPK.08.01.01-30-0082/17-00

Dyrektor Przedszkola nr 1 Bajeczka” w Obornikach ogłasza rekrutację dzieci do Przedszkola nr 1 Bajeczka”
w Obornikach w uzupełniającym dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym w ramach projektu „Zwiększenie
liczby miejsc przedszkolnych oraz rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Oborniki”.

>> CZYTAJ WIĘCEJ <<

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocy nauczyciela

 Dyrektor Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach
 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pomocy nauczyciela
w Przedszkolu nr 1 „Bajeczka” w Obornikach
w ramach realizacji  projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Oborniki”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,  Nr Osi Priorytetowej: 8. Edukacja,
Działanie: 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie: 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

>> CZYTAJ WIĘCEJ <<

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
nauczyciela wychowania przedszkolnego 

Dyrektor Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 „Bajeczka” w Obornikach
w ramach realizacji  projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Oborniki”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,  Nr Osi Priorytetowej: 8. Edukacja,
Działanie: 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie: 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

>> CZYTAJ WIĘCEJ <<

Ogłoszenie o naborze na stanowisko woźnej

 Dyrektor Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska woźnych
 w Przedszkolu nr 1 „Bajeczka” w Obornikach
w ramach realizacji  projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Oborniki”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,  Nr Osi Priorytetowej: 8. Edukacja,
Działanie: 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie: 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

>> CZYTAJ WIĘCEJ <<