Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że od  15 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku trwa elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (zerówek) w szkołach!

Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole/

Cały proces rekrutacji odbywa się elektronicznie (nie jest wymagane dostarczenie dokumentów osobiście do placówki). Uruchomiliśmy funkcjonalność, która pozwala Państwu na wysłanie dokumentów (wniosku, załączników) elektronicznie do przedszkola pierwszego wyboru. Funkcjonalność jest dostępna na koncie zakładanym automatycznie po wypełnieniu wniosku. Na koncie przy podaniu, które chcemy wysłać do przedszkola należy kliknąć Wybierz akcję i w następnym kroku wybieramy opcję Złóż wniosek.

Poniżej znajdziecie Państwo instrukcję jak wypełnić i wysłać wniosek drogą elektroniczną.

(ZAŁĄCZNIK NR 2)

Jeżeli rodzic nie ma możliwości, aby przesłać załączniki drogą elektroniczną to po złożeniu wniosku w systemie ma możliwość dostarczenia załączników w wersji papierowej do placówki pierwszej preferencji.

Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych będą mogli złożyć potwierdzenie woli przyjęcia elektronicznie. W tym celu należy zalogować się na konto, następnie przy wniosku dziecka zakwalifikowanego należy kliknąć Wybierz akcję i w kolejnym kroku wybieramy Potwierdź przyjęcie.

 Instrukcja jak złożyć potwierdzenie woli znajduje się poniżej.

  (ZAŁĄCZNIK NR 1)