Rekrutacja 2021/2022

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i klas pierwszych

 

 

DEKLARACJA

01.03-12.03.2021 r.

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym  przedszkolu składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego tylko drogą elektronicznąna stronie internetowej: 

https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole/

 

 

WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA

15.03-26.03.2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 15 marca 2021 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego:

https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole/  

Wniosek wygenerowany w systemie i przesłany elektronicznie rodzic jest zobowiązany dostarczyć wraz z załącznikami do placówki pierwszej preferencji.

Rodzic może wybrać maksymalnie 3 placówki.

 

 

WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ

01.03-19.03.2021 r. 

1 marca 2021 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oborniki.

Wiosek generujemy na stronie: https://nabor.pcss.pl/oborniki/szkolapodstawowa/

 

 

 Jak wypełnić wniosek?

  1. Udajemy się na stronę https://nabor.pcss.pl/oborniki
  2. Z listy dostępnych naborów wybieramy np.
  3. Z górnego menu wybieramy opcję Wypełnij podanie.
  4. Następnie wypełniamy formularz na zakładkach: Dane dziecka, Wybór preferencji, Kryteria ustawowe oraz Kryteria miejskie.
  5. W kolejnym kroku na zakładce Zakończ klikamy Złóż wniosek.
  6. Pobieramy wniosek poprzez kliknięcie na odnośnik Pobierz podanie.

Wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami złożyć w placówce pierwszej preferencji.