TITLE

DESCRIPTION

SÓWKI SP4

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej „Sówek” w miesiącu lutym  opierał się na projekcie „Laboratorium”. Przedszkolaki podczas zajęć dowiedziały się kto to jest artysta, czym się zajmuje, jakich sprzętów potrzebuje, aby tworzyć swoje dzieła. Malowały również niepowtarzalne obrazy, które mogliśmy podziwiać na wystawie. Bardzo chętnie odgrywały scenki z bajek, które bardzo dobrze znają i uwielbiają.

W czasie zajęć dzieci rozpoznawały dźwięki, słuchały różnorodnej muzyki, zapoznały się z instrumentami muzycznymi oraz same próbowały na nich grać. Poznały cechy tańca współczesnego oraz ludowego. Samodzielnie tworzyły różnorodne układy choreograficzne do ulubionych utworów. Oprócz tego dzieci aktywnie uczestniczyły w ćwiczeniach ruchowych, rozwijając przy tym swoją sprawność fizyczną oraz zwinność.

Grupa „Sówki” brała aktywny udział w przedstawieniach teatralnych oraz koncertach odbywających się w Przedszkolu „Bajeczka”, min. w przedstawieniu lalkowym dla dzieci pt. „Czerwony Kapturek”. Dzieci były zachwycone!

Luty to miesiąc zakochanych, dlatego „Sówki” rozmawiały o  przygotowaniach do Walentynek. Poznały zwyczaje i tradycje związane z tym świętem i stworzyły piękne kartki walentynkowe. Tradycją naszego przedszkola jest również bal karnawałowy, który odbył się 13.02.br. Dzieci były przebrane za postacie ze swoich ulubionych bajek i filmów, tańczyły i śpiewały w rytm znanych im piosenek.

Anna Drozdowska

W styczniu nasza praca opierała się na projekcie „Człowiek”, w ramach którego rozwijaliśmy swoje umiejętności dotyczące:

*rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,

*stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach i budowania pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach,

*budowania czynnego i biernego słownika dziecka (stosowanie nazw dyscyplin sportowych i zabaw zimowych),

*segregowania, klasyfikowania przedmiotów (rekwizytów, przyborów) według podanego kryterium,

*posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo, po równo,

*rozwijania wrażliwości i wyobraźni muzycznej,

*dzielenia wyrazów na sylaby,

*rozwijania myślenia przyczynowo- skutkowego – porządkowanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem),

*wyszukiwania wyrazów rozpoczynających się na wskazaną przez nauczyciela literę, poznanie obrazu graficznego głoski „b”, „c”, „n” – litery „B”, „b”, „C”, „c”, „N”, „n”,

*dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie,

*wdrażanie do posługiwania się nazwami dni tygodnia i miesięcy,

*poznania obrazu graficznego liczby „9”, „0”,

*przeliczania i porównywania liczebności zbiorów oraz klasyfikowania według określonego kryterium, liczenia w znanym zakresie,

*dodawania i odejmowania na konkretach oraz poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych w zakresie 9.

Oprócz tego dzieci aktywnie uczestniczyły w ćwiczeniach ruchowych rozwijając przy tym swoją sprawność fizyczną, grafomotoryczną oraz zwinność. Dowiedziały się kto to jest sportowiec, jakie są zimowe dyscypliny sportowe i jakich sprzętów potrzebujemy żeby je uprawiać. Stworzyły również kodeks bezpiecznego zachowywania się podczas zimowych wyjazdów na ferie. Budowały swoją wiedzę o zdrowiu i chorobie, wzbogaciły swój słownik o pojęcia związane ze zdrowiem. Przypomniały sobie także numery telefonów na policję, straż pożarną i pogotowie. Dzieci apoznały się również  z zawartością apteczki w przedszkolu.

Na koniec projektu grupa „Sówki” przygotowała dla swoich ukochanych Dziadków przedstawienie z okazji ich święta. Obdarowały każdego z nich pięknym prezentem zrobionym własnoręcznie. Przedstawienie  odbyło się 24.01.br. Mali aktorzy odegrali swoje role, zatańczyli i zaśpiewali przed przybyłymi gośćmi. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku i kawy dla kochanych Dziadków.

Anna Drozdowska

Nasz grudniowy projekt nosił tytuł: „Co to znaczy być dobrym?”. W ramach projektu realizowaliśmy zagadnienia dotyczące:

 • Klasyfikowania według określonego kryterium, liczenie w znanym zakresie,
 • Rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi,
 • Budowania pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach,
 • Stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach,
 • Komunikowania się z dziećmi osobami dorosłymi z wykorzystywaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych,
 • Wyszukiwania wyrazów rozpoczynających się na wskazaną przez nauczyciela literę,
 • Dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie.
 • Dodawania i odejmowania na konkretach,
 • Poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych,
 • Rozwijania sprawności grafomotorycznej.

Oprócz tego dzieci aktywnie uczestniczyły w ćwiczeniach ruchowych – rozwijając przy tym swoją sprawność fizyczną oraz zwinność. Z okazji Dnia Uprzejmości stworzyły dekalog przyjaźni, wymieniły się serduszkami ozdobionymi według ich własnego pomysłu. Dowiedziały się również, co to znaczy być uczciwym. Z uwagą słuchały opowiadań i brały aktywny udział w dyskusjach na ich temat.

Grupa „ Sówki” brała aktywny udział w przedstawieniach teatralnych oraz koncertach odbywających się w Przedszkolu „Bajeczka”: w koncercie Muzolaków pt. „Broda Świętego Mikołaja” oraz w przedstawieniu teatralnym pt. „O złotym Dzwonku Świętego Mikołaja” Teatru Promyk. Dzięki temu dzieci dowiedziały się, jak należy zachowywać się w teatrze i podczas koncertu.

Na koniec projektu „Sówki” rozmawiały o  przygotowaniach do świąt. Dzieci poznały zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem. Tradycją naszego przedszkola są jasełka, które w naszej grupie odbyły się 20.12.2019 r. Mali aktorzy odegrali swoje role, zatańczyli i zaśpiewali kolędy przed swoimi rodzicami i przybyłymi gośćmi. Nie zabrakło również bożonarodzeniowych życzeń. Radosną niespodzianką były prezenty dla dzieci wręczane przez Gwiazdora.

Anna Drozdowska

W listopadzie „Sówki” realizowały projekt ”Ziemia”. W ramach projektu:

*Budowaliśmy wiedzę o miejscu zamieszkania (poznanie miejscowości i regionu zamieszkania, przybliżenie wybranych regionów Polski, zapoznanie z symbolami narodowymi, zapoznanie z wybranymi państwami Europy),

* Wzbogacaliśmy słownik o pojęcia opisujące miejsce zamieszkania,

* Rozbudzaliśmy zainteresowania własnym pochodzeniem, środowiskiem lokalnym, regionem zamieszkania,

* Rozbudzaliśmy zainteresowania innymi regionami, miastami, krajami,

* Kształtowaliśmy postawę patriotyczną, akceptacji i tolerancji wobec innych osób,

* Kształtowaliśmy orientację przestrzenną – określania położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”),

* Klasyfikowaliśmy przedmioty zgodnie z podanym kryterium (jednym, np. kształt, kolor, wielkość lub dwoma łącznie),

* Kształtowaliśmy świadomość własnego ciała oraz umiejętność wyznaczania kierunków w przestrzeni od własnego ciała,

* Poznawaliśmy litery : T, t ,L ,l ,U, u, K, k,  a także dokonywaliśmy analizy słuchowej na poziomie sylab, rozróżnialiśmy głoski i spółgłoski w nagłosie i w wygłosie,

* Kształtowaliśmy umiejętność globalnego rozpoznawania napisów,

* Rozwijaliśmy sprawność grafomotoryczną,

* Poznawaliśmy obraz graficzny cyfr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, oraz przeliczaliśmy w tym zakresie,

* Wdrażaliśmy się do posługiwania liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–7.

Oprócz tych zagadnień, cały czas kształtowaliśmy nawyki utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach. Dzieci aktywnie uczestniczyły w różnych ćwiczeniach ruchowych z przyborami, rozwijając przy tym sprawność i zwinność ruchową. Wyrabialiśmy umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowania się określonym zasadom oraz komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych. Doskonaliliśmy umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi. Budowaliśmy pozytywne relacje rówieśnicze w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania).

Anna Drozdowska

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczy dla grupy „Sówki” w miesiącu październik opierał się na projekcie ”Drzewo”, w którym poznaliśmy zagadnienia dotyczące:

 • kształtowania postawy szacunku wobec lasu i drzew, oraz kształtowania postawy proekologicznej,
 • poszerzyliśmy naszą wiedzę o drzewie, drewnie praz o ich przetwarzaniu,
 • kształtowania postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.
 • doskonaliliśmy umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć swoich oraz kolegów z grupy, czy innych ludzi,
 • budowaliśmy wiedze o miejscu zamieszkana,
 • kształtowaliśmy umiejętności określania kierunków oraz położenia,
 • wdrażaliśmy pojęcia dotyczące cech charakterystycznych dla pór roku,
 • kształtowaliśmy postawy patriotyczne,
 • poznaliśmy obraz graficzny cyfr: 2, 3, 4, 5, oraz przeliczaliśmy w tym zakresie,
 • poznaliśmy litery : A, a, I, i, B, b, M, m, dokonywaliśmy analizy słuchowej na poziomie sylab, rozróżnianie głosek i spółgłosek w nagłosie i w wygłosie, zapoznanie się z obrazem graficznym.

Oprócz tych zagadnień, cały czas motywowaliśmy przedszkolaki do zgodnego udziału w życiu grupy, do samodzielności, do stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości i w miejscach publicznych, pilnowania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu, do poprawnej postawy ciała, poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.

Anna Wiśniewska

28 października br. grupa „Sówki” odwiedziła Państwową Straż Pożarna w Obornikach. Panowie strażacy oprowadzili nas po jednostce, pokazali nam wozy strażacki i sprzęt, jakim posługują się w swojej pracy. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy na temat pracy strażaka. Mamy świadomość, że jest ona niebezpieczna i bardzo odpowiedzialna.

Anna Wiśniewska